(042) Unawd Tenor 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘On the street where you live’ (‘Ar y stryd lle ‘rwyt ti’), My Fair Lady, Lerner & Loewe, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Tenor [Hal Leonard HL00361073]
Y geiriau Cymraeg gan Aled Lloyd Davies
‘Mein lieber Schwan’ (‘F’alarch mwyn’), Lohengrin, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  2. £100 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘De’ miei bollenti spiriti’ (‘Angerdd a nwyd ieuenctid ffôl’), La Traviata, Verdi, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]
Download MP3 (4.38 MB)
‘Il mio tesoro intanto’ (‘Dos at anwylyd fy nghalon’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]
Download MP3 (4.36 MB)
‘Ye foes of man’ (‘Elynion balch a’ch arswyd ofer’), Christmas Oratorio, Bach [Novello NOV072500]
Download MP3 (4.4 MB)
‘Then shall the righteous shine forth’ (‘Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen’), Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Le
Download MP3 (2.94 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair Bb
Download MP3 (3.57 MB)
‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair G
Download MP3 (3.56 MB)
‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.17 MB)
‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (4.85 MB)
‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Download MP3 (3.92 MB)
‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (4.92 MB)
‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Download MP3 (4.27 MB)
‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.75 MB)
‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (3.44 MB)
‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]
Download MP3 (5.69 MB)
‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.63 MB)
‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.95 MB)
‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.57 MB)
‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.55 MB)
‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.41 MB)
‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.27 MB)
‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.38 MB)
‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.62 MB)
‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.99 MB)
‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (4.08 MB)
‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.5 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (2.07 MB)
‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (1.63 MB)
‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.31 MB)
‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]
Download MP3 (3.47 MB)