(042) Unawd Tenor 25 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2018

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘On the street where you live’ (‘Ar y stryd lle ‘rwyt ti’), My Fair Lady, Lerner & Loewe, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Tenor [Hal Leonard HL00361073]
Y geiriau Cymraeg gan Aled Lloyd Davies
‘Mein lieber Schwan’ (‘F’alarch mwyn’), Lohengrin, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  2. £100 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Lleisiol a Chorawl (Word)Lleisiol a Chorawl (PDF)Vocal and Choral Entry Form (Word)Vocal and Choral Entry Form (PDF)