Cystadleuaeth Golff 2017

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn ei hystyried yn fraint cael cynnal Cystadleuaeth Golff yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mae cwrs arfordirol 18 twll Clwb Golff Ynys Môn yn un bendigedig ac yn addas i chwaraewyr o bob gallu. 

Bydd croeso cynnes ac awyrgylch gyfeillgar yn eich disgwyl yn y Clwb, ac yr ydym yn hynod falch o gynnig ein cefnogaeth i’r Eisteddfod yn ystod ei hymweliad â Ynys Môn, ac edrychwn ymlaen at gael croesawu golffwyr yr Eisteddfod i’r gystadleuaeth nodedig hon yn ei 32ain blwyddyn.

Fformat y gystadleuaeth (dynion a merched) fydd stableford unigol gyda thâl cystadlu o £20 gyda £5 yn mynd tuag at yr Eisteddfod.  Manylion llawn ar y daflen hyrwyddol.

Bydd te/coffi a rôl bacwn i’r chwaraewyr cyn eu rownd a bwyd poeth ar gael i’w brynu gydol y dydd – estynnir croeso cynnes i bawb fydd yn dymuno ciniawa yn y Clwb neu i ymuno ar gyfer y canlyniadau am oddeutu 21:00.

Noddir y gystadleuaeth gan gwmni Brewin Dolphin, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn iddynt am barhad eu cefnogaeth.

Ymholiadau pellach cysylltwch â 01407 811127

PDF icon Taflen Hyrwyddo Cystadleuaeth Golff