Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2017

28 Chwefror 2017

Unwaith eto eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth i wobrwyo cân werinol ac acwstig ei naws, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd. 

Mae’r gystadleuaeth yn ddathliad o gyfraniad Alun ‘Sbardun’ Huws i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru, fel un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf.

Elidyr Glyn, cerddor ifanc o ardal Caernarfon oedd enillydd cyntaf y wobr y llynedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, a derbyniodd dlws hyfryd o waith yr artist, Carwyn Evans, i’w gadw am flwyddyn. 

Dros y misoedd diwethaf, mae Elidyr wedi bod yn perfformio ar hyd a lled Cymru, yn ogystal â chael cyfle i recordio sesiwn arbennig ar gyfer BBC Radio Cymru fel enillydd cyntaf Tlws Sbardun, fel rhan o gyfres o sesiynau gan nifer o artistiaid.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, “Rydym yn falch iawn o gynnal cystadleuaeth Tlws Sbardun unwaith eto eleni.  Roedd safon y gystadleuaeth y llynedd yn arbennig o uchel, gyda nifer yn haeddu derbyn y Tlws, a gobeithio y gwelwn gystadleuaeth o’r un anian eto eleni ym Môn.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Gwenno a chyfeillion Sbardun am gynnig y gystadleuaeth, gan roi cyfle i berfformwyr a chyfansoddwyr Cymraeg fynd ati i greu cân newydd a gwreiddiol.  Roedd cyfraniad Sbardun i’r sîn ac i Gymru yn enfawr, a braf yw gwybod bod modd dathlu hyn unwaith eto eleni drwy’r gystadleuaeth hon.”

1 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth a dylid cyflwyno’r gân ar gryno-ddisg neu MP3.  Caniateir cywaith.  Mae ffurflenni cais ar gael yn y rhestr testunau neu ar-lein, www.eisteddfod.cymru/cystadlu/rhestr-testunau.  Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Linda Griffiths a Dewi Pws.

Mae’r Tlws a’r wobr ariannol yn rhoddedig gan wraig Sbardun, Gwenno Huws.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

Tlws Alun Sbardun Huws, wedi'i greu gan Carwyn Evans