Bandiau Pres

Manylion y cystadlaethau bandiau pres, y ffurflen gais a'r rheolau ac amodau i gyd.

 

11. Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1

Hunanddewisiad heb fod yn hwy nag 20 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 5/6 Awst 2017
Gwobrau:

1. Cwpan Tiriogaeth Sir y Fflint i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)

2. £500 (Evan Jones, Llannerch-y-Medd er cof am Elizabeth)

3. £300 (Derek, Mary, Tomos a Mari Evans, Plas Medd, Llannerch-y-Medd)

 

 

12. Bandiau Pres Dosbarth 2

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sadwrn/Sul, 5/6 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £400 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £300 (Dewi ac Ann Elfed Jones a’r teulu, Benllech)
3. £200 (Er cof am Islwyn Jones)

 

 

13. Bandiau Pres Dosbarth 3

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sul 6 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £300 (Seindorf Beaumaris)
3. £200 (Er cof am Islwyn Jones)

 

 

14. Bandiau Pres Dosbarth 4

Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 15 munud, a chyda lleiafswm o dair eitem

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sul 6 Awst 2017

Gwobrau:

1. Her-gwpan Ivor Jarvis i’w ddal am flwyddyn a £500 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £300 (Seindorf Beaumaris)
3. £200 (Er cof am Tom ac Ann James, Aberaeron)

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Bandiau PresPDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017