Cerddoriaeth (Cyfansoddi)

Manylion y cystadlaethau a'r amodau arbennig a'r ffurflen gais.

86. Tlws y Cerddor

Darn i gerddorfa lawn fyddai’n gweddu i ddrama dditectif ar y teledu, heb fod yn hwy na 7 munud.
Dylid anfon 3 chopi o’r gwaith at y Trefnydd

Gwobr:

Tlws y Cerddor (Urdd Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Er cof am Tom Mainwaring, Rhydaman, gan Heulwen, Wyn a’r teulu) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa’r cyfansoddwr buddugol.

***Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 21 – Ysgoloriaethau.

Efallai y bydd cyfle i ddatblygu’r gwaith buddugol ymhellach.

Beirniaid: John Rae, John Hardy, Owain Llwyd

--------------------

87. Emyn-dôn i eiriau’r Parchedig Denzil Ieuan John


Pwy sy’n deall grym maddeuant
grym sy’n drech na thrychwant trais;
llaw dynerach na’r dwrn creulon,
clust a glyw’r tawelaf lais.
Cariad sy’n gwrthsefyll tonnau
dicter a dialedd cas;
yn yr Iesu gwelir nerthoedd
sydd yn llawn o rymoedd gras.

Pwy sy’n deall gwerth maddeuant
pan fo’r euog ar y llawr,
un a’i gyffes yn rhagdybio
iddo fyw ei olaf awr.
Cariad sy’n cofleidio’r euog,
cariad sy’n gweld gwerth mewn dyn;
dyma fodd i adfer enaid
drwy drugaredd Duw ei hun.

Pwy sy’n deall gwyrth maddeuant -
greddf sy’n troi gelynion gynt
yn gyfeillion a chydweithwyr
sy’n cyd-gerdded ar eu hynt.
Dyma wyrth nad oes esboniad
ar y chwyldro mwya ‘rioed
yn dwyn cymod lle bu rhyfel
Duw a dyn yn cadw oed.

Cenir yr emyn ar y dôn fuddugol yng Nghymanfa Ganu’r Eisteddfod.

Gwobr: £200 (Eglwys Annibynnol Minny Street, Y Waun Ddyfal, Caerdydd)

Beirniad: Euros Rhys Evans

--------------------

88. Cân wreiddiol gan ddefnyddio geiriau yn ymwneud â Chaerdydd, heb fod yn hwy na 5 munud. Gellir defnyddio geiriau sydd yn bodoli eisoes neu rai gwreiddiol. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i ddefnyddio’r geiriau (gweler amod arbennig 11)

Gwobr: £200

Beirniad: Euros Rhys Evans

--------------------

89. Darn i ensemble jazz heb fod yn hwy na 4 munud
Gwobr: £200

Beirniad: Paula Gardiner

--------------------

90. Trefnu alaw werin Gymreig ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobr: £200

Beirniad: Sian James

--------------------

91. Darn gwreiddiol i ensemble lleisiol tri llais fyddai’n addas ar gyfer disgyblion oedran cynradd (CA2) heb fod yn hwy na 3 munud. Gellir defnyddio geiriau sydd yn bodoli eisoes neu rai gwreiddiol. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i ddefnyddio’r geiriau (gweler amod arbennig 11)

Gwobr: £200

Beirniad: Lois Eifion


--------------------

92. Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed

Casgliad o ddarnau mewn unrhyw gyfrwng na chymer fwy nag 8 munud

Gwobr: £200

Beirniad: Ieuan Peredur Wyn

--------------------

93. Cystadleuaeth Tlws Sbardun
Cân werinol ac acwstig ei naws. Rhaid i’r gerddoriaeth a’r geiriau fod yn wreiddiol, a dylid cyflwyno’r gân ar gryno-ddisg neu MP3. Caniateir cywaith.

Ystyrir perfformio’r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y flwyddyn ganlynol.

Gwobr: Tlws Alun Sbardun Huws i’w ddal am flwyddyn a £500 (Rhoddedig gan Gwenno Huws)

Beirniaid:  Heather Jones, Richard Rees

PDF icon Amodau arbennig cerddoriaeth Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cyffredinol 2018