Dawnsio (Cyfoes)

Cystadlaethau, ffurflen gais ac amodau a rheolau ar gyfer unrhyw un sydd am gystadlu ym maes dawnsio cyfoes yn 2018.

 

105. Dawns greadigol / gyfoes unigol

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 2.5 munud o’r symudiad cyntaf.
Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (ii)

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

--------------------

106. Dawns greadigol / gyfoes i grŵp dros 4 mewn nifer.
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 4 munud o’r symudiad cyntaf.

Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (ii)


Gwobrau:

1. £150
2. £100
3. £50

--------------------

107. Dawns greadigol / gyfoes telynegol (‘lyrical’) i bâr mewn unrhyw arddull (Y gystadleuaeth i’w chynnal yn y Neuadd Ddawns)

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf.

Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (ii)

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

--------------------

108. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
 

--------------------

109. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed

(efallai y cynhelir yn y Neuadd Ddawns)

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £50
2. £25
3. £15

--------------------

110. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
 

--------------------

111. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp dros 4 mewn nifer i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £150
2. £100
3. £50
 

--------------------

Beirniaid

Gwerin: Mel Evans, Christine Jones, Myfanwy Rees

Stepio: Simon Davies, Sam Jones, Anna Sofija Pardanjac

Cyfoes/Disgo: Debbie Chapman, Osian Meilir, Bethan Mair Smith

 
PDF icon Rheolau ac Amodau CystadluMicrosoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Dawns (PDF)