Dawnsio (Cyfoes)

Cystadlaethau, ffurflen gais ac amodau a rheolau ar gyfer unrhyw un sydd am gystadlu ym maes dawnsio cyfoes yn 2017.

 

99. Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol mewn unrhyw arddull

Dehongliad creadigol drwy arddulliau cyferbyniol. Rhaid perfformio o leiaf ddwy arddull gyferbyniol i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 2.5 munud o’r symudiad cyntaf.

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Teulu Maes Llwyn, Bodedern)

 

100. Dawns Greadigol/Gyfoes mewn unrhyw arddull i Grŵp dros 4 mewn nifer.
Dehongliad creadigol drwy arddulliau cyferbyniol. Rhaid perfformio o leiaf ddwy arddull gyferbyniol i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 4 munud o’r symudiad cyntaf.

Mae angen i bob grŵp baratoi nodiadau i’r beirniaid. Gweler amod 5 (b)

Gwobrau:

1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Non, Bedwyr, Gwenlli a Lludd, Llandrygarn)
 

101. Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr mewn unrhyw arddull (Y gystadleuaeth i’w chynnal yn y Neuadd Ddawns)

Dehongliad creadigol drwy arddulliau cyferbyniol. Rhaid perfformio o leiaf ddwy arddull gyferbyniol i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl.

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf.

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Rhiannon Mercer, Brynsiencyn)
 

102. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £75 (Alun ac Esyllt, AE & AT Lewis Ltd Plant Hire, Llangwyllog)
2. £50 (RPO Williams – Peiranneg Sifil)
3. £25 (RPO Williams – Peiranneg Sifil)
 

103. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed

(efallai y cynhelir yn y Neuadd Ddawns)

i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 2 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £50 (Gerallt Wyn, Garej Bryntirion Llannerch-y-Medd)
2. £25 (Ysgol Gynradd Bodedern)
3. £15 (Ysgol Gynradd Bodedern)

 

104. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr
i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £100 (Canolfan Iechyd Amlwch a Chemaes)
2. £60 (RPO Williams – Peiranneg Sifil)
3. £40 (RPO Williams – Peiranneg Sifil)
 

105. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp dros 4 mewn nifer i gerddoriaeth gyda geiriau Cymraeg neu heb eiriau o gwbl

Amser: hyd at 3 munud o’r symudiad cyntaf

Gwobrau:

1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Merched y Wawr Caergybi)
 

Beirniaid

Gwerin: Liz Roberts, Dai Williams

Stepio: Eirian Llewelyn Davies, Bethan Williams

Cyfoes: Cai Tomos, Catherine Young

 

 
Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Dawns (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017