Dawnsio (Gwerin)

Manylion y cystadlaethau dawnsio gwerin a thraddodiadol yn yr Eisteddfod.

 

Gall partïon gystadlu ym mhob cystadleuaeth i bartïon/grwpiau

--------------------

94. Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake
Y ddwy ddawns i’w perfformio’n ddilynol

‘Mympwy’r Etholiad’, Rhodri Jones [CGDWC]
a naill ai:
‘Hwyl-ddawns Aberystwyth’, Eddie Jones, Dawnsiwn Ymlaen [CGDWC]
neu:
‘Ffair y Bala’, Mavis Williams, Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif [CDdWC]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst neu Sadwrn 11 Awst 2018

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Lois Blake i’w ddal am flwyddyn a £500 (Cwmni Dawns Werin Caerdydd)

2. £300

3. £200 (Cylch Dawns Cwm Rhymni [Dawnsio Drwy’r Cwm] er cof am Ieuan H Jones, Ann Hyatt a Heulwen Jones, Derwen Deg)

 

--------------------

95. Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru
1 uned o unrhyw ddawns 3 neu 4 cwpl ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni.
Rhaid enwi’r ddawns wrth gofrestru i gystadlu.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst neu Sadwrn 11 Awst 2018

Gwobrau:

1. Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru i’w ddal am flwyddyn a £300
2. £200
3. £100
 

--------------------

96. Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed

‘Pont Abermo’, Ian Kendell [CGDWC]
Neu
Unrhyw ddawns a osodwyd i oedrannau blwyddyn 7 i fyny yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Brycheiniog a Maesyfed 2018. Rhaid enwi’r ddawns wrth gofrestru i gystadlu.

Caniateir i hyd at 25% o’r aelodau fod dros yr oedran

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Fercher 8 Awst 2018

Gwobrau:

1. Tlws Dawnswyr Elli i’w ddal am flwyddyn a £150 (Cronfa Dawnswyr Brynaman)
2. £100
3. £50

--------------------

97. Dawns Stepio i Grŵp

Dawns stepio i grŵp o 5 neu fwy gan ddefnyddio camau yn y traddodiad gwerin Gymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst neu Sadwrn 11 Awst 2018

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Geoff Jenkins a £150
2. £100 (Dawnswyr Gwerinwyr Gwent, Casnewydd)
3. £50
 

--------------------

98. Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

Gan ddefnyddio camau yn y traddodiad gwerin Cymreig.
Amser: heb fod yn hwy na 4 munud.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Graham Worley a £100
2. £60
3. £40
(£200 Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)
 

--------------------

99. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd

Gan ddefnyddio camau yn y traddodiad gwerin Gymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Menna Griffiths i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25

 

--------------------

100. Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd

Gan ddefnyddio camau yn y traddodiad gwerin Gymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Myfi a Megan Wynn i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25


--------------------

Cystadlaethau yn y Neuadd Ddawns neu’r Tŷ Gwerin
 

101. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Gymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Bro Taf er cof am Lowri Gruffydd i’w ddal am flwyddyn a £60
2. £30
3. £20
(£110 Cylch Dawns Cwm Rhymni [Dawnsio Drwy’r Cwm] er cof am Ieuan H Jones, Ann Hyatt a Heulwen Jones, Derwen Deg)

 

--------------------

102. Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Gymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Cylch Dawns Cwm Rhymni [Dawnsio Drwy’r Cwm] er cof am Ieuan H Jones, Ann Hyatt a Heulwen Jones, Derwen Deg)

 

--------------------

Cystadlaethau yn y Tŷ Gwerin

103. Props ar y Pryd

Cystadleuaeth hwyliog i 2 neu fwy o ddawnswyr. Rhaid cofrestru ar y diwrnod o leaif awr cyn y gystadleuaeth – a bydd y testun, props a’r gerddoriaeth yn cael eu dewis a’u datgelu yn ystod yr amser cofrestru. Rhaid defnyddio cyfeilydd swyddogol y gystadleuaeth. Y ddawns i bara rhwng 2 a 3 munud.  Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)

Gwobrau:

£300 i’w rhannu yn ôl dymuniad y beirniad

--------------------

Cyfansoddi

104. Cyfansoddi dawns ffair i 4 neu 6 cwpl i’r alaw ‘Ffair Fach’, Rhiain Bebb, Cofia Dy Werin [Tant]

Anfonir y ddawns fuddugol i Gymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru gyda’r bwriad o’i chyhoeddi

Gwobr: £200

Beirniad: Christine Jones

--------------------

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Môr

Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2018 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Teulu Jack a Jean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150 

 

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu PDF icon Amodau Arbennig Adran Dawns (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)