Drama (Llwyfan)

Manylion cystadlaethau actio'r Eisteddfod ynghyd â ffurflen gais a'r rheolau ac amodau.

 

112. Drama fer agored
Bydd y gystadleuaeth derfynol yn cael ei chynnal yn y Theatr ar faes yr Eisteddfod yn ystod y dydd dros nifer o ddyddiau. Gweithredir y cystadlaethau actio yn ôl rheolau ac amodau Cymdeithas Ddrama Cymru. Rhaid cynnal y rhagbrofion erbyn diwedd Mai 2017.

Gwobrau:
1. Cwpan Gwynfor i’w ddal am flwyddyn a £500 (John Bryn a Valmai Jones, Y Fali, er cof am eu merch Catrin Prys Jones)
2. £300 (Ken a Nest Jones, Llanddaniel)
3. £200 (Ken a Nest Jones, Llanddaniel)

Beirniaid: Siw Hughes, Janet Aethwy

 

113. Actor gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: Cwpan Bro Dinefwr i’w ddal am flwyddyn (Rhoddedig gan Eddie Thomas) a £100 (William Owen, Borth-y-Gest)

 

114. Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: £100 (William Owen, Borth-y-Gest)

 

115. Deialog (rhwng 2-4 mewn nifer) – detholiad o ddrama heb fod yn hwy na 10 munud gan gynnwys gosod a chlirio’r llwyfan.

Gwobrau:
1. £150 (William a Nia Lewis, Llangefni)
2. £100 (AddysGar)
3. £50 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanwrog)

Beirniaid: Owen Arwyn, Manon Wilkinson

 

116. Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 ac o dan 25 oed
Caniateir 8 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan yn cynnwys paratoi a chlirio'r llwyfan.
(i) Cyflwyno un o'r isod :
Bechgyn: Detholiad penodol cymeriad Llywelyn o'r ddrama ‘Llywelyn Fawr’, Thomas Parry, Cyfrolau Cenedl : Dwy Ddrama, Gol. Dafydd Glyn Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
Merched: Detholiad penodol cymeriad Siwan o'r ddrama ‘Llywelyn Fawr’, Thomas Parry, Cyfrolau Cenedl: Dwy ddrama, Gol. Dafydd Glyn Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]
(ii) Hunanddewisiad sy'n gyferbyniol i'r dewis uchod

Gwobr: Medal Richard Burton a £500 (Cronfa Gŵyl Ddrama Charles Williams)

Beirniaid: Ffion Dafis, Maldwyn John

 

117. Monolog i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed
Monolog o ddrama/ddramâu addas. Gall gynnwys detholiad o waith gwreiddiol neu waith sydd wedi’i gyhoeddi. Caniateir hyd at 5 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan.

Gwobrau:
1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Gwobr Goffa Tom Griffiths Brydan, rhodd ei ddwy ferch, y ddiweddar Dr Bryneilen Griffiths a’r diweddar Dr Rosentyl Griffiths)

Beirniaid: Owen Arwyn, Manon Wilkinson

 

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Glannau
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Cerdd Dant, Dawns a Drama)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais Actio Drama Fer (Word)PDF icon Ffurflen Gais Actio Drama Fer (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Drama (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017