Dysgwyr (Llwyfan)

Cystadlaethau, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais ar gyfer cystadlaethau i ddysgwyr yn 2017.

 

Cystadleuaeth ar Lwyfan y Pafiliwn

119. Côr Dysgwyr, rhwng 10 a 40 mewn nifer, unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi, mewn unrhyw arddull hyd at 5 munud
Bydd rhagbrawf ym Maes D ar gyfer y gystadleuaeth hon

Gwobrau:

1. £150 (Côr Dros y Bont)
2. £100 (Teulu’r Wern, Talwrn)
3. £50 (Heledd Pritchard, Llangwyllog)

 

120. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd

‘Tai Unnos’, Iwan Llwyd, Sbectol Inc [Y Lolfa]

Bydd rhagbrawf ym MaesD ar gyfer y gystadleuaeth hon

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Gwobr Goffa Megan Jane Davidson [rhoddedig gan Gymdeithas Gymreig-Americanaidd Gogledd Califfornia])
2. £30 (Mared Lewis, Llanddaniel)
3. £20 (Gwen Jones a Glenys Little)

 

Cystadlaethau ym MaesD

Rhaid i bawb ofalu am eu cyfeiliant eu hunain. Bydd piano ar gael. 
 

121. Parti canu, rhwng 3 a 9 mewn nifer, unrhyw gân mewn unrhyw arddull hyd at 5 munud

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £100 (Gail Kincaid, Llanddaniel)
2. £60 (Mair a Meinir Williams, Llangwyllog)
3. £40 (Mair a Meinir Williams, Llangwyllog)
 

122. Cân: Unawd o’ch dewis chi mewn unrhyw arddull hyd at 4 munud.

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Glyn a Iola Roberts, Mynydd-Mechell, Amlwch)
2. £30 (Seiriol Arts Fiesta, Biwmares)
3. £20 (Dosbarth Meistroli Llanfairpwll)

 

123. Cyflwyno trysor neu lun o ddiddordeb personol hyd at 3 munud.
Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60 (Glyn a Iola Roberts, Mynydd-Mechell, Amlwch)
2. £30 (Gerry Sanger, Benllech)
3. £20 (Gerry Sanger, Benllech)

 

124. Sgets yn seiliedig ar idiom Gymraeg hyd at 5 munud.
Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Gwobr Goffa Tim Artro Morris)

Beirniaid: Robat Arwyn, Ffion Dafis

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Dysgwyr (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017