Cerddoriaeth (Lleisiol)

Manylion y cystadlaethau lleisiol, yr amodau arbennig a'r ffurflen gais.

39. Ysgoloriaeth W Towyn Roberts, er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd ac
Ysgoloriaeth William Park-Jones

Sefydlwyd yr ysgoloriaethau hyn i hyrwyddo cerddoriaeth leisiol i unawdwyr yng Nghymru.

Dyfernir yr ysgoloriaethau, sydd i’w dal am flwyddyn, i’r cystadleuydd buddugol er mwyn iddo/iddi ddilyn cwrs hyfforddi lleisiol mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig. Bydd yr ysgoloriaethau yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2018 neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Disgwylir i’r cystadleuwyr baratoi rhaglen heb fod yn hwy na 15 munud. Rhaid i’r rhaglen gynnwys un gân gan gyfansoddwr o Gymro o’r ugeinfed ganrif neu’r ganrif bresennol a chenir pob un o’r caneuon yn Gymraeg. Bydd Swyddfa’r Eisteddfod yn darparu cyfieithiad Cymraeg o unrhyw gân. Rhaid gwneud cais am gyfieithiad Cymraeg gan anfon hefyd gopi o’r geiriau gwreiddiol a’r gerddoriaeth cyn 1 Mai 2018. Ni chaniateir newid y dewis gwreiddiol o ganeuon ar ôl 1 Mai 2018. Bydd gan yr Eisteddfod gyfeilydd ar gyfer y gystadleuaeth hon ond bydd hawl gan y cystadleuydd, os myn, i gael ei gyfeilydd ei hun.

Bydd hawl gan y panel beirniaid i atal yr ysgoloriaethau neu i’w rhannu rhwng mwy nag un enillydd os bydd galw. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.

Ystyrir cynnig perfformiad i enillydd yr ysgoloriaethau yn un o eisteddfodau’r dyfodol.
Gwobrau:

1. Ysgoloriaeth gwerth £5,000 (£3.000 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts; £2,000 Ysgoloriaeth William Park-Jones)
2. £3,000 (Cronfa William Park-Jones)
3. £1,000
4. £500 (Eglwys Gymraeg Melbourne, Awstralia)

40. Unawd Soprano 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Summertime’ (‘Dyddiau’r Haf’), Porgy and Bess, George Gershwin [Faber Music 0571526039]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Mi Chiamano Mimì’ (‘Fe’m gelwir Mimi’), La Bohème, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Er cof am Robin Jones)

41. Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Gwrth-denor 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘So in Love’ (‘Dros fy mhen’), Kiss Me Kate, Cole Porter, Best of Cole Porter [Faber 05715310910]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Somewhere’ (‘Rhywle’), West Side Story, Leonard Bernstein [Boosey & Hawkes M051514625]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Chacun â son goût’ (‘Pawb at y peth a bo’), Die Fledermaus, Johann Strauss, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan
‘Weiche, Wotan! Weiche!’ (‘Ildia, Fotan! Ildia’), Das Rheingold, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Merched y Wawr Cangen Caerdydd)

42. Unawd Tenor 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘On the street where you live’ (‘Ar y stryd lle ‘rwyt ti’), My Fair Lady, Lerner & Loewe, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Tenor [Hal Leonard HL00361073]
Y geiriau Cymraeg gan Aled Lloyd Davies
‘Mein lieber Schwan’ (‘F’alarch mwyn’), Lohengrin, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Delwyn Tibbott, Llandaf)

43. Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:

Opera:
‘Some Enchanted Evening’ (‘Rhyw hudolus noswaith’), South Pacific, Rogers & Hammerstein, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Baritone / Bass [Hal Leonard HL00361074]
Y geiriau Cymraeg gan T Gwynn Jones
‘If I were a rich man’ (‘Pe bawn i’n gyfoethog’), Fiddler on the Roof, Bock & Harnick, Fiddler on the Roof Vocal Selection [Wise Publications]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Or dove fuggo io mai?’/’A per sempre io ti perdei’ (‘I ble y ffoaf bellach’/’Pe digwyddai i mi dy golli’), I Puritani, Bellini, Arias for Baritone [Schirmer GS810100]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart a Dyfnallt Morgan
‘Aria’r Tywysog Gremin’, Eugene Onegin, Tchaikovsky, Arias for Bass [Schirmer GS810101]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
Unrhyw aria o Eleias [Elijah], Mendelssohn [Novello NOV 070201] neu Y Dioddefaint yn ôl Sant Mathew (St Matthew Passion), J S Bach [Novello NOV 072478]


Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150 (Sally Hughes, Casnewydd er cof am ei phriod, John Martel Hughes)
2. £100 (Cynthia Claydon, Sain Ffagan, Caerdydd er cof am Anthea May Jones)
3. £50 (Sally Hughes, Casnewydd er cof am ei phriod, John Martel Hughes)
 

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 
Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith E T Davies, R S Hughes neu D Pughe Evans

Cân Gymraeg
Unrhyw unawd o waith Meirion Williams

44. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Iona Jones) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

45. Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd

Hunanddewisiad

Gwobrau:
1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)

46. Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd           

Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig

Unrhyw unawd o waith Duparc neu Richard Strauss

Gwobrau:
1. £100 
2. £60
3. £40

47. Unawd Lieder / Cân Gelf dan 25 oed

Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig

Unrhyw unawd o waith Fauré neu Brahms

Gwobrau:
1. £75
2. £50
3. £25

48. Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd
Unrhyw unawd o waith cyfansoddwr o Gymro a anwyd cyn 1900 ac eithrio’r dewisiadau yn Rhan B – cystadlaethau 40-43 a 49-52.

Gwobrau:
1. £100 
2. £60
3. £40
(£200 Eglwys y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd)

49. Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Green Finch and Linnet Bird’ (‘Dryw’r coed a’r llinos werdd’), Sweeny Todd, Sondheim, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Soprano [Hal Leonard HL00361071]
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones
‘Ma se colpa non ho’/‘Batti, batti, o bel Masetto’ (‘Ond os nad wyf ar fai’/’Cura, cura, o hoff Masetto’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart a Heini Gruffudd

Oratorio/Offeren:
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Côr Caerdydd)
2. £60 (Merched y Wawr Cangen Bro Radur Caerdydd)
3. £40 (Merched y Wawr Cangen Bro Radur Caerdydd)

50. Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Trouble Man’ (‘Trwbwl Ddyn’), Lost in the Stars, Kurt Weill, From Berlin to Broadway [Hal Leonard HL00308562]
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir
‘What good would the moon be’ (‘Pa les sydd i’r lleuad’), Street Scene, Kurt Weill, From Berlin to Broadway [Hal Leonard HL00308562]
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir
‘Parto Parto, ma tu ben mio’ (‘Madael, a wnaf, fy nghariad’), La clemenza di Tito, Mozart, Mozart Arias for Mezzo Soprano [Hal Leonard HL40043]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Deh per questo istante’ (‘Trugarha am funud fechan’), La clemenza di Tito, Mozart, Mozart Arias for Mezzo Soprano [Hal Leonard HL40043]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren:  
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Côr Caerdydd)
2. £60 (Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)

3. £40 (Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)

51. Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Maria’, West Side Story, Bernstein [Boosey & Hawkes M051514595]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘O wie ängstlich’ (‘O mor ofnus’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS810099]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:  
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Teifryn Rees, Llanelli)
2. £60 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
3. £40 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

52. Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:
‘Ol’ Man River’ (‘’Rhen, Hen Afon’), Showboat, Kern & Hammerstein, Singer’s Musical Theatre Anthology Volume 1 – Baritone/Bass [Hal Leonard HL00361074]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Tanzlied des Pierrot’ (‘Tynged pob clown’), Die Tote Stadt, Korngold [Schott]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood
‘Der Vogelfanger bin ich ja’ (‘Fel cipiwr adar rwyf i’n dda’), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS810100]
Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies
‘In diesen heil’gen Hallen’ (‘O dan y llwyn cysgodol’), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS810101]
Y geiriau Cymraeg gan Tecwyn Ellis

Oratorio/Offeren:
Unrhyw aria o Meseia [Messiah], Handel (gan gynnwys ariau sydd yn yr atodiad) [Novello NOV 070134 neu Novello NOV 070137]

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Er cof am Alun Davies, Caerdydd gan Margaret a’r teulu, Penylan, Caerdydd)

Rhan B: Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]
‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]
‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]
‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]
‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]
‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]
‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]
‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

53. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth

(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B yn y Rhestr Testunau

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf)

Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr gan Sefydliad Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio yn yr ŵyl yn Milwaukee, Wisconsin penwythnos ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2019.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 49-52 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

 

54. Perfformiad unigol i rai 19 oed a throsodd o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y llwyfan a’r rhagbrawf.
Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1. £100 (Ffion Hywel, Treganna)
2. £60 (Merched y Wawr Cangen Bro Radur Caerdydd)
3. £40 (Merched y Wawr Cangen Bro Radur Caerdydd)
Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i alluogi’r enillydd i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

55. Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y llwyfan a’r rhagbrawf.
Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1. Tlws Derek Williams, Cwmni Theatr Maldwyn i’w ddal am flwyddyn a £75 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
2. £50 (Academi Berfformio Caerdydd)
3. £25 (Academi Berfformio Caerdydd)
Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson i alluogi’r enillydd i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

56. Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts
Cynigir £600 o Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts i’r cystadleuydd mwyaf addawol allan o Gân o Sioe Gerdd neu Gwobr Richard Burton er mwyn iddo/iddi ddatblygu gyrfa fel perfformiwr theatrig proffesiynol. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

57. Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed
‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti
Cyweirnod:
Bb - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium high voice [Schirmer GS81592]
Eb - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium low voice [Schirmer GS81593]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart                          

Gwobrau:
1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2. £50 
3. £25

58. Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed
‘Gia il sole dal Gange’ (‘O’r dwyrain mae’r golau’), Scarlatti
Cyweirnod:
Ab - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium high voice [Schirmer GS81592]
Eb - 24 Italian Songs & Arias of the 17th & 18th Centuries for medium low voice [Schirmer GS81593]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan                         

Gwobrau:
1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2. £50 (Huw Foulkes, Treganna)
3. £25 (Huw Foulkes, Treganna)

59. Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed
‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn]
Cyweirnodau:
Db, B ac Ab                        

Gwobrau:
1. £60 (Côr Caerdydd)
2. £30
3. £20

60. Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed
‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert [Swyddfa’r Eisteddfod]
Cyweirnodau: Bb, G ac E
Y geiriau Cymraeg gan J Gwyn Griffiths

Gwobrau:
1. £60 (Côr Caerdydd)
2. £30
3. £20

61. Unawd dan 12 oed
‘Fy Llong Fach Arian i’, Islwyn Ffowc Elis, Caneuon Islwyn Ffowc Elis [Y Lolfa]

Gwobrau:
1. £50
2. £25
3. £15 (Esyllt Gwyn Gruffydd, Grangetown, Caerdydd)

 

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais Towyn Roberts (Word)PDF icon Ffurflen Gais Towyn Roberts (PDF)