Cerddoriaeth (Lleisiol)

Manylion y cystadlaethau lleisiol, yr amodau arbennig a'r ffurflen gais.

 

35. Ysgoloriaeth W Towyn Roberts, er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd ac
Ysgoloriaeth William Park-Jones

Sefydlwyd yr ysgoloriaethau hyn i hyrwyddo cerddoriaeth leisiol i unawdwyr yng Nghymru.

Dyfernir yr ysgoloriaethau, sydd i’w dal am flwyddyn, i’r cystadleuydd buddugol er mwyn iddo/iddi ddilyn cwrs hyfforddi lleisiol mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig. Bydd yr ysgoloriaethau yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn dyddiad yr Eisteddfod neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Disgwylir i’r cystadleuwyr baratoi rhaglen heb fod yn hwy na 15 munud. Rhaid i’r rhaglen gynnwys un gân gan gyfansoddwr o Gymro o’r ugeinfed ganrif neu’r ganrif bresennol a chenir pob un o’r caneuon yn Gymraeg. Bydd Swyddfa’r Eisteddfod yn darparu cyfieithiad Cymraeg o unrhyw gân. Rhaid gwneud cais am gyfieithiad Cymraeg gan anfon hefyd gopi o’r geiriau gwreiddiol a’r gerddoriaeth cyn 1 Mai 2017. Ni chaniateir newid y dewis gwreiddiol o ganeuon ar ôl 1 Mai 2017. Bydd gan yr Eisteddfod gyfeilydd ar gyfer y gystadleuaeth hon ond bydd hawl gan y cystadleuydd, os myn, i gael ei gyfeilydd ei hun.

Bydd hawl gan y panel beirniaid i atal yr ysgoloriaethau neu i’w rhannu rhwng mwy nag un enillydd os bydd galw. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.

Ystyrir cynnig perfformiad i enillydd yr ysgoloriaethau yn un o eisteddfodau’r dyfodol.

Gwobrau:

1. Ysgoloriaeth gwerth £5,000 (£3.000 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts; £2,000 Ysgoloriaeth William Park-Jones)
2. £3,000 (Cronfa William Park-Jones)
3. £1,000 (£500 Cyngor Cymdeithas Llannerch-y-Medd; £300 Clwb Cinio Porthaethwy; £200 Mary Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug er cof am ei rhieni, Mr a Mrs JT Evans, Hafod, Bryntwrog)
4. £500 (Eglwys Gymraeg Melbourne, Awstralia)

 

36. Unawd Soprano 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Je veux vivre’ (‘Byw’n rhyfeddol’), Roméo et Juliette, Gounod, Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Porgi, amor’ (‘Crefaf, serch’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren:   
‘Rejoice greatly, O daughter of Zion’ (‘Bydd lon lawen, o ferch annwyl Seion’), Meseia, Handel, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Domine Deus’ (‘Arglwydd ein Duw’), Gloria, Vivaldi, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Jane Edwards, Tregaian, Llangefni, er cof am ei mam, Mair Edwards, Niwbwrch, soprano ac organyddes)

 

37. Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Gwrth-denor 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Près des reparts de Séville’ (‘Draw ger y mur yn Sevilla’), Carmen, Georges Bizet, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Thomas Parry                    

‘Voi lo sapete’ (‘Gwyddoch amdano’), Cavalleria Rusticana, Mascagni, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘My friends, take heed of me’ (Aria Pauline: ‘Fy nghyfeillesau llon’), The Queen of Spades, Tchaikovsky, Russian Operatic Arias for Mezzo-Soprano [Peters EP7581]       
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Stride la vampa! (‘Gwridog y fflamau’), Il Trovatore, Verdi, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
‘Erbarme dich mein Gott’ (‘Tosturia Di, fy Nuw’), St. Matthew Passion, Bach, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

‘First perish thou, and perish all the world!’ (‘Gwae fo i ti a gwae i’r byd i gyd’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128]
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘But who may abide the day of His coming?’ (‘Ond pwy a oddefa ddydd Ei ddyfodiad?’), Messiah, Handel,
Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Liber scriptus (‘Gwelir llyfr ysgrifenedig’), Messe di Requiem, Verdi, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano
[Hal Leonard 00747059]

Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150 (Delyth a Trefor Edwards, Rhostrehwfa, Llangefni)
2. £100 (Mary Owens, Llannerch-y-Medd)
3. £50 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Porthaethwy)

 

38. Unawd Tenor 25 oed a throsodd
Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:
Opera:

‘Il mio tesoro intanto’ (‘Dos at anwylyd fy nghalon’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]
Y geiriau Cymraeg gan Thomas Parry

‘De’ miei bollenti spiriti’ (‘Angerdd a nwyd ieuenctid ffôl’), La Traviata, Verdi, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:   
‘Ye foes of man’ (‘Elynion balch a’ch arswyd ofer’), Christmas Oratorio, Bach [Novello NOV072500]
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

‘Then shall the righteous shine forth’ (‘Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen’), Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Leonard 00747060]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Valerie Ellis, Bangor a’r teulu er cof am Tecwyn Ellis)

 

39. Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 

Rhan A:

Opera:

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘She alone charmeth my sadness’ (‘Wrth dy draed, hudol unbennes’), Irene, Gounod [Swyddfa’r Eisteddfod (Cramer)]
Y geiriau Cymraeg gan ET Griffiths a T Ifor Rees

‘O, wie will ich triumphiren’ (‘O! mi fyddaf fi mor llawen’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Eri tu che macchiavi’ (‘Pwy ond ti a ddifwynodd yr annwyl un’), Un Ballo in Maschera, Verdi
Y geiriau Cymraeg gan Glyndwr Richards, Operatic Anthology Volume IV: Baritone [Schirmer GS32586]

Oratorio/Offeren:   

‘Revenge, Timotheus cries’ (‘Gan ddial awn i’r gad’), Alexander’s Feast, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Why do the nations?’ (‘Pam mae’r cenhedloedd?’), Messiah, Handel, Oratorio Anthology Baritone /Bass
[Hal Leonard 00747061]

Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Pro peccatis suae gentis’ (‘Dygodd drosom ein pechodau’), Stabat Mater, Haydn [Faber Music]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘It is enough!’ (‘Digon yw hyn!’) Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Lois Gwyn ac Alaw Aeron er cof am eu hewyrth Aeron Gwyn, Ysbylltir)

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd

Hen Ganiadau 

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G neu Bb

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]                                             

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion] 

Cân Gymraeg

Unrhyw gân o’r gyfrol I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad] neu Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

 

40. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 36-39 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Unawd o Rhan A

(b) Unawd o Rhan B

Gwobr:

Medal Goffa David Ellis a £200 (Teulu Ysbylltir er cof am Aeron Gwyn)

Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

 

41. Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd

Hunanddewisiad

Gwobrau:
1. £75 (Er cof am Huw Williams, Paradwys, Gaerwen)
2. £50 (Raymond, Gwenda ac Annest Mair Jones, Mônarfon, Tŷ Croes)
3. £25 (Rona Jones, Llanddaniel er cof am ei phriod Clarence Jones)

 

42. Unawd Lieder / Cân Gelf 19 oed a throsodd           

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Die junge Nonne’ (‘Y Lleian Ifanc’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Ständchen’ (‘Nosgan Serch’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Ungeduld’ (‘Y Diamynydd’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Aus alten Märchen winkt es’ (‘Mae’r Tylwyth Teg yn galw’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

‘Ich grolle nicht’ (‘Ni ffromaf ddim’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies

‘Mondnacht’ (‘Lloergan’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart 

‘Widmung’ (‘Ymygysegriad’), Schumann
Y geiriau Cymraeg gan Harri Williams

‘The Roadside Fire’ (‘Y tân brigau bach’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Youth and Love’(‘Ieuenctid a Serch’), Songs of Travel, Vaughan Williams
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan 

‘A cradle song’ (‘Hwiangerdd’), A Charm of Lullabies, Benjamin Britten
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), A Charm of Lullabies, Benjamin Britten
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

Gwobrau:
1. £100 
2. £60
3. £40
(£200 Eurfryn a Sian Arwel Davies, Llandegfan)

 

43. Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd
Unrhyw unawd o waith cyfansoddwr o Gymro a anwyd cyn 1900 ac eithrio’r dewisiadau yn Rhan B – cystadlaethau 36–39 a 45-48.

Gwobrau:
1. £100 
2. £60
3. £40
(£200 Evie Jones, Llannerch-y-Medd)

 

44. Deuawd o opera, operetta neu oratorio/offeren hyd at 5 munud
Hunanddewisiad

Gwobrau:
1. £150 (Rhoddedig gan y teulu er cof am John Coleman, Llandegfan)
2. £100 (Vi Edwards, Llandegfan)
3. £50 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Porthaethwy)

 

45. Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

 ‘Monica’s Waltz’ (‘Walts Monica’), The Medium, Menotti, Arias for soprano [Schirmer GS81097]

Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Vedrai, carino’ (‘Cei weld, fy nghariad), Don Giovanni, Mozart Arias for soprano [Schirmer GS81097]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:

'If God be for us', (‘Os Duw sydd drosom’), Meseia, Handel, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Bid the Virtues, bid the Graces', (‘Doed rhinweddau, doed Awenau’), Come ye sons of art, Purcell, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]
Y geiriau Cymraeg gan Angharad Price

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Jac a Marian Roberts, Brynsiencyn)

 

46. Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Faites-lui mes aveux’ (‘Ewch i neges i’r ferch’), Faust, Gounod, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan 

‘Non so più cosa son’ (’Rwyf fel un sydd ar goll’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Voce di donna o d’angelo’ (‘Llais merch neu ryw angyles deg’), La Gioconda, Ponchielli, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]
Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Mi voici dans son boudoir’ (‘Yma'n ei hystafell wyf’), Mignon, Ambroise Thomas,
Operatic Anthology Volume II: Mezzo-Soprano & Alto [Schirmer GS32584]
Y geiriau Cymraeg gan T Gwynn Jones

Oratorio/Offeren:  
‘Victorious hero!’ / ‘So rapid thy course is’, (‘Yr arwr pennaf!’ / ‘Mor gyflym yw’th gyrch di’), Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Eifion Lloyd Jones

‘Lord to Thee each night and day’ (‘Dduw ein Tad, bob nos a dydd’), Theodora, Handel [Novello NOV070459]
Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

‘Fac me vere tecum flere’ (‘Gwna fi gyda thi’n gyfrannog’) Stabat Mater, Haydn, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Fac ut portem’ (‘Gad im gofio Ei farwolaeth’), Stabat Mater, Pergolesi, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747059]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Iona Gilford, Llanfairpwll)
2. £60 (Rhoddedig gan William ac Eunice Stephens, Tynlon, Caergybi)
3. £40 (Rhoddedig gan Iona Stephen Williams, Llynfaes)

 

47. Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed
Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘M’appari tutt’amor’, (‘Taer fy mron, llawn o serch’), Martha, von Flotow, Operatic Anthology Volume III: Tenor
[Schirmer GS32585]

Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart         

‘Au mont Ida trois déesses’ (‘Ar fryn Ida, roedd tair Duwies’), La belle Hélene, Offenbach [Swyddfa’r Eisteddfod]
Y geiriau Cymraeg gan Emyr Davies

Oratorio/Offeren:  

‘Sweet flow the strains’ / ‘With honour let desert be crown’d’, (‘Mor fwyn yw’r gainc’ / ‘Anrhydedd fo pan haeddir o’), Judas Maccaeus, Handel [Novello NOV072486]
Y geiriau Cymraeg gan Eifion Lloyd Jones

‘Fac me cruce custodiri’ (‘Drwy Ei groesbren, o cryfhâ fi’), Stabat Mater, Haydn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Leonard 00747060]
Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Teifryn Rees, Llanelli)
2. £60 (Iwan Davies, Porthaethwy)
3. £40 (Iwan Davies, Porthaethwy)

 

48. Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Within this frail crucible of light’ (‘Mewn egwan gylch beunos daena’n wawl’), The rape of Lucretia, Britten, Opera Arias - Baritone [Boosey & Hawkes M051933297]
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Vous qui faites l’endormie’ (‘Ti sy’n esgus huno’n gynnes’), Faust, Gounod, Arias for Bass  [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Deh, vieni alla finestra’, (‘O tyred at y ffenest’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS81100
Y geiriau Cymraeg gan Angharad Price

‘La vendetta’ (‘Melys ddial!’), Le nozze di Figaro, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS81101]
Y geiriau Cymraeg gan Enid Parry

Oratorio/Offeren:

‘The walls are levell’d’ / ‘See the raging flames arise’ (‘Pob mur ddymchwelwyd’ / ‘Gwêl y fflamau’n dod o’r tân’), Joshua, Handel, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan Emyr Davies

‘For behold, darkness shall cover the earth’ / ‘The people that walked in darkness’ (‘Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’), Meseia, Handel, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymrae gan TH Parry-Williams

‘I go on my way in the strength of the Lord’ / ‘For the mountains shall depart’ (‘Mi af ar fy ffordd yng nghadernid yr Iôr’ / ‘Y mynyddoedd ciliant hwy’), Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061]
Y geiriau Cymraeg gan TH Parry-Williams

‘Gott sei mir gnädig’ (‘Fy Nuw, rho drugaredd’), Sant Paul, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass
[Hal Leonard 00747061]

Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

Rhan B: Gweler rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar ddiwedd categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Gwobrau:
1. £100 (Catherine Ll G Roberts er cof am R Glyn Roberts)
2. £60 (Geraint a Beth Roberts, Caergybi)
3. £40 (Esther Wyn Edwards er cof am ei phriod Robin Edwards, Bryngwran)

Rhan B: Rhestr y caneuon Hen Ganiadau / Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed

Hen Ganiadau 

Mewn unrhyw gyweirnod cyhoeddedig

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]                     

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Darlun fy mam’, John Hughes  [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Cân Gymraeg 

Unrhyw gân o’r gyfrol Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad] neu Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

 

49. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 45-48 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Unawd o Rhan A

(b) Unawd o Rhan B

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Rona Jones, Llanddaniel er cof am ei phriod Clarence Jones) a £150 (Arwyn, Eirian, Emlyn, Kelly, Meilir a Moli, gan ei mam/nain [Iona Stephen Williams] ennill yn Llangefni, 1983)

Gwobr Sefydliad Cymru-America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ychwanegol gan Sefydliad Cymru-Gogledd America i’w (g)alluogi i ymweld â Gogledd America a pherfformio yn ystod gŵyl flynyddol Gogledd America.

Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, U.D.A., a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, U.D.A., i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 45-48 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.


Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts

Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 45-48 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

 

50. Perfformiad unigol i rai 19 oed a throsodd o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y llwyfan a’r rhagbrawf.
Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1. £100 (Gareth a Heulwen Owen, Penmynydd)
2. £60 (Dafydd a Lwsi Williams, Llannerch-y-Medd er cof am Karen)
3. £40 (Dafydd a Lwsi Williams, Llannerch-y-Medd er cof am Karen)
Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i alluogi’r enillydd i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

 

51. Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre
Gellir defnyddio piano neu gyfeiliant addas neu drac cefndir ond dylid cofio am anghenion technegol y llwyfan a’r rhagbrawf.
Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol am eu cyfeilydd/ion eu hunain. Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod.
Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Gwobrau:
1. £75
2. £50
3. £25

(£150 Teulu Maes Llwyn, Bodedern)
Cynigir Ysgoloriaeth gwerth £1,000 rhoddedig gan Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson i alluogi’r enillydd i gael hyfforddiant pellach. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

52. Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts
Cynigir £600 o Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts i gystadleuwyr mwyaf addawol Unawd allan o unrhyw sioe gerdd neu Gwobr Richard Burton er mwyn iddo/iddi ddatblygu gyrfa fel perfformiwr theatrig proffesiynol. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
 

 

53. Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed
‘Auf dem Wasser zu singen’ (‘Canu ar yr afon’), Schubert [Swyddfa’r Eisteddfod (Peters Edition)]
Y geiriau Cymraeg gan J Gwynn Griffiths       
Cyweirnod: F neu A♭                          

Gwobrau:
1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2. £50 (Soroptimist Rhyngwladol Ynys Môn)
3. £25 (Soroptimist Rhyngwladol Ynys Môn)

 

54. Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed
‘Cân yr Arad Goch’, Idris Lewis [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
Cyweirnod: A a G leiaf

Gwobrau:
1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
2. £50 (Ann Peters Jones a’r teulu er cof am Ted Peters)
3. £25 (Undeb Amaethwyr Cymru Ynys Môn)

 

55. Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed
‘Fairest Isle’ (‘Ynys Wen’), Purcell [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Cyweirnodau: F, G neu Eb                          

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Arwyn ac Eirian Jones, Llannerch-y-Medd)

 

56. Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed
‘Where’er you walk’ (‘Lle cerddi di’), Semele, Handel [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]
Cyweirnodau: Ab neu F

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Beti Lloyd, Bryngwran)

 

57. Unawd dan 12 oed
‘Cwningod’, Dilys Elwyn-Edwards [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Gwobrau:
1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Teulu Taleilian, Talwrn)

 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais Towyn Roberts (Word)PDF icon Ffurflen Gais Towyn Roberts (PDF)