Cerddoriaeth (Offerynnol)

Manylion y cystadlaethau, yr amodau arbennig a'r ffurflen gais.

58. Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans

Disgwylir i’r cystadleuwyr gyfeilio i ddarn ar gyfer offeryn cerddorfaol a bod yn barod i gyfeilio i ddarn arall a osodir ar y pryd. Bydd yr ail ddarn yn gân osodedig. Ni chynhelir y gystadleuaeth ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Darn ar gyfer offeryn cerddorfaol

Ymholer â Swyddfa’r Eisteddfod ar ôl 1 Mehefin 2017 am ragor o wybodaeth

(b) Cân osodedig

Rhoddir amser i’r cystadleuwyr ymgyfarwyddo â’r darnau ynghyd â’r ddau ddatgeinydd.

Gwobr:

£300 (£200 o Gronfa Eleri a £100 gan Gwilym a Glenys Evans, Llandyrnog, Dinbych er cof am eu merch, Eleri i ariannu astudiaeth bellach mewn cyfeilio)

 

59. Grŵp Offerynnol Agored

Tri aelod neu fwy. Rhaglen hunanddewisiad hyd at 10 munud

Gwobrau:
1. £300 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)

2. £200 (Heulwen Richards, Bae Trearddur, Caergybi)
3. £100 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig [Alawes y Wyddfa])

 

60. Deuawd Offerynnol Agored

Rhaglen hunanddewisiad hyd at 5 munud

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Asiantaeth Twristiaeth Ynys Môn)

 

61. Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd

Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes

Mae cystadlaethau 62-67 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth gwerth £3,000 o Gronfa Peggy a Maldwyn Hughes. Bydd yr Ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn dyddiad yr Eisteddfod, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg. Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon i hyrwyddo cerddoriaeth offerynnol yng Nghymru. Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 62-67 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

Dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 19 oed a throsodd

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 15 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 62-67 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr:

Y Rhuban Glas (Rhoddedig gan Beryl Weale, Y Barri er cof am Bryan Davies) a £150 (Gwenda a Walter Davies, Amlwch) ac ysgoloriaeth gwerth £3,000 (Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes, i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

 

62. Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 John a Margery Edwards, Rhosmeirch, Llangefni)

 

63. Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Heulwen Richards, Bae Trearddur, Caergybi)


64. Unawd Piano 19 oed a throsodd
Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Elspeth Pritchard, Y Fali, er cof am ei mham Maimie Noel Jones)

 

65. Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100 (Fred a Mair Carrington Roberts, Llanfairpwll)
2. £60 (Esther Wynne Edwards, Llangefni)
3. £40 (Wheldon Joinery, Llanfwrog)


66. Unawd Telyn 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Eddie a Kathleen Owen, Gorad, Y Fali)

 

67. Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd  

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Mair C Jones, Dolgellau)

 

68. Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed

Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans – £1,500

Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas – £500

Mae cystadlaethau 69-73 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 gan Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans (£1,500) ac Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas (£500). Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn dyddiad yr Eisteddfod, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr.

Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 69-73 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

Dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 16 ac o dan 19 oed

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 12 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 69-73 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr:

Y Rhuban Glas a £150 (Iwan Llewelyn-Jones, Llundain) ac ysgoloriaeth gwerth £2,000 (£1,500 Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans; £500 Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas, i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)
 

69. Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 John a Beryl Williams, Lerpwl)

 

70. Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75 (Clwb y Marian, Marian-glas)
2. £50 (Marian Loyd, Cenarth, Benllech er cof am ei phriod a’i rhieni)
3. £25 (Clwb y Marian, Marian-glas)

 

71. Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed
Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Côr Meibion Maelgwn er cof am R Davy Jones, Llanfairfechan)


72. Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Fflur Mai Hughes a’r diweddar Elfed Wyn Hughes, Llangefni)


73. Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

(£150 Fflur Mai Hughes a’r diweddar Elfed Wyn Hughes, Llangefni er cof annwyl iawn am Mam – Eryl Haf Tomos)

 

74. Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans

Mae cystadlaethau 75-79 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans gwerth £1,000. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i rieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn dyddiad yr Eisteddfod neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr.

Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 75-79 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.

Dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion dan 16 oed

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu fwy. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 10 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 75-79 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr: Y Rhuban Glas a £100 (Margaret Hughes, Llandegfan) ac ysgoloriaeth gwerth £1,000 (Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans), i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr

 

75. Unawd Chwythbrennau dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60 (Owen a Llio Davies, Llangwyllog)
2. £30 (Er cof am Miss Mary Thomas, Renown [Mair Eilian])
3. £20 (Er cof am Miss Mary Thomas, Renown [Mair Eilian])


 

76. Unawd Llinynnau dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60 (John Clifford Jones, Llandegfan)

2. £30 (John Clifford Jones, Llandegfan)
3. £20 (Marian Lloyd, Cenarth, Benllech er cof am ei phriod a’i rhieni)
 

 

77. Unawd Piano dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Rhoddedig er cof am Ellis J Morris, Y Groeslon a Lerpwl, gan Jan a Haydn E Edwards [nai], Llangefni)

 

78. Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Gwenno Haf Williams, Congleton)

 

79. Unawd Telyn dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Er cof am Meri Rhiannon Elis, Talwrn)

 

9. Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.

Gwobrau:

1. £150 (Lis Williams, Llandegfan)
2. £100 (Er cof annwyl iawn am Ffion Haf a’r diweddar Elfed Wyn Hughes gan Fflur Mai Hughes, Llangefni)
3. £50 (Lis Williams, Llandegan)
 

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

10. Unawd ar unrhyw offeryn gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Gymreig.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Wendy Davies, Llanfairpwll)

 

Beirniaid a Chyfeilyddion:

Beirniaid Lleisiol

Panel o 3 ar gyfer Corawl: Beryl Lloyd Roberts, Geraint Roberts, Richard Elfyn Jones

Towyn Roberts: Rhian Lois, Susan Bullock, Arwel Treharne Morgan

Unawdau Agored: Arwel Huw Morgan, Nicola Morgan, Andrew Rees

Unawdau dan 25 oed: Eirian Davies, Robyn Lyn Evans, David Kempster

Cystadlaethau lleisiol eraill: Huw Euron, Sian Meinir, Gareth Rhys-Davies

Sioe Gerdd: Connie Fisher, Stifyn Parry

 

Offerynnol:

Chwythbrennau: Peryn Clement-Evans

Llinynnau: Sara Roberts

Piano: Gareth Owen

Pres: Cai Isfryn

Telyn: Catrin Finch

Offerynnau taro: Dewi Ellis Jones

Cyfeilyddion: Jeffrey Howard, Meirion Wynn Jones, Olwen Jones, Glian Llwyd, Grês Pritchard, Rhiannon Pritchard

 

Cyfansoddi
 

80. Tlws y Cerddor

Darn i fand pres yn seiliedig ar y thema seryddiaeth (sêr, planedau a/neu gofod) heb fod yn hwy na 7 munud.
Gwobr:

Tlws y Cerddor (Urdd Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Prosiect Y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 (Cymdeithas Frenhinol Seryddiaeth) i hyrwyddo gyrfa’r cyfansoddwr buddugol.

Efallai y bydd cyfle i ddatblygu’r gwaith buddugol ymhellach.

Beirniaid: Geraint Cynan, Branwen Gwyn, Philip Harper

 

81. Emyn-dôn i eiriau Cen Williams

Edrychwn o’n cwmpas ar gyflwr y byd,
Trueni a welwn ym mhobman o hyd;
Rhaid i ni gydweithio a bod yn gytûn
A chael gafael ar ysbryd Crist, bob un.

Y byd sy’n cynhesu, fe lygrwyd y môr
A dyn sy’n difetha creadigaeth yr Iôr;
I atal dirywiad, rhaid gweithio’n gytûn
A chael golwg ar ysbryd Crist, bob un.

Poblogaeth yn chwyddo, y bwyd yn prinhau
A’r holl afiechydon heb fodd i’w hiacháu;
I wella’r holl bobloedd, rhaid byw yn gytûn
A choleddu gwir ysbryd Crist, bob un.

Rhyfeloedd a bomio a lladd mewn sawl gwlad
A dynion yn ysu am gyfoeth trwy frad;
Gwaredwn yr hunan, gan fyw yn gytûn
A meddiannwn holl gariad Crist, bob un.

Cenir yr emyn ar y dôn fuddugol yng Nghymanfa Ganu’r Eisteddfod.

Gwobr: £200 (Brenda Hughes, Porthyfelin, Caergybi)

Beirniad: Rob Nicholls

 

82. Darn rhwng 4 a 6 munud i ensemble siambr o unrhyw offerynnau

Gwobr: £200 (Gladys, Iwan ac Elfyn Pritchard, Caergybi)

Beirniad: Geraint Cynan

 

83. Darn i gôr plant / ieuenctid SSA / SAB
Gwobr: £200 (Y Moniars)

Beirniad: Eilir Owen Griffiths

 

84. Darn o gerddoriaeth i gyd-fynd â ffilm o’r archif Sgrin a Sain y Llyfrgell Genedlaethol gyda’r ffilm ar y thema gofod a/neu sêr.

Gall cystadleuwyr gynnig gwaith /recordiad digidol yma.

Gwobr: £200 (Gareth Glyn ac Eleri Cwyfan, Frogwy Fawr)

Beirniad: Ceiri Torjussen

 

85. Unawd neu ddeuawd sioe gerdd ar y thema ‘seren’

Gwobr: £200 (Rhodd gan y teulu er cof am Huw ac Elizabeth Jones, Llanfairpwll)

Beirniad: Osian Huw Williams

 

86. Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed (gwaith unigol, NID cywaith)

Casgliad o ddarnau mewn unrhyw gyfrwng na chymer fwy nag 8 munud

Gwobr: £200 (Er cof am Tom ac Ann James, Aberaeron)

Beirniad: Pwyll ap Siôn

 

87. Cystadleuaeth Tlws Sbardun
Cân werinol ac acwstig ei naws. Mae’n rhaid i’r gerddoriaeth a’r geiriau fod yn wreiddiol, a dylid cyflwyno’r gân ar gryno-ddisg neu MP3. Caniateir cywaith.

Ystyrir perfformio’r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y flwyddyn ganlynol.

Gwobr: Tlws Alun Sbardun Huws i’w ddal am flwyddyn a £500 (Rhoddedig gan Gwenno Huws)

Beirniaid: Linda Griffiths, Dewi Pws

 

 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)