Delwedd Weledol yr Eisteddfod

2 Mai 2018

Mae’r Eisteddfod yn ail-frandio ar hyn o bryd ac yn awyddus i gynnal grŵp ffocws i drafod y prosiect.

Rydym yn chwilio am 12-15 o unigolion o bob oed (dros 16 oed) i’n helpu gyda’r prosiect.  Byddwn yn cynnal y grŵp ffocws yng ngogledd Cymru yn ystod hanner cyntaf mis Mai, a bydd cyfle i leisio barn ar ambell syniad ar ddatblygiad gweledol yr Eisteddfod gyda staff y sefydliad a’r cwmni sy’n gyfrifol am greu'r ddelwedd newydd. 

Ydych chi’n ymweld â’r Eisteddfod ers blynyddoedd?  Ydych chi’ch a’ch ffrindiau’n dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf eleni?  Ydych chi'n cystadlu neu'n gwirfoddoli?  Rydym am glywed gennych chi!

Byddwn yn talu costau teithio i’r rheiny a fydd yn cael eu dewis i gymryd rhan yn y grwp ffocws.  Os ydych yn byw y tu allan i ogledd Cymru, cysylltwch er mwyn i ni drefnu cyswllt fideo neu alwad Skype.

Diddordeb?  Anfonwch e-bost at gwenllian@eisteddfod.org.uk yn nodi’ch diddordeb yn yr Eisteddfod (e.e. cystadleuydd, gwirfoddolwr, ymwelydd ayb).  Dyddiad cau: 8 Mai 2018.