Detholwyr yr Arddangosfa Agored

Detholir Arddangosfa Agored 2017 gan:

Carwyn Evans

Mae’r artist Carwyn Evans yn gweithio mewn cyfrwng cymysg, ffotograffiaeth a gwaith gosod er mwyn archwilio materion yn ymwneud â’r synnwyr o le. Mae'n arddangos yn rheolaidd yng Nghymru a thu hwnt. Graddiodd o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2001 ac enillodd MA mewn Cerflunwaith o'r Coleg Celf Brenhinol yn 2011. Dyfarnwyd Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain iddo yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Morgannwg 2012.

Jessica Hemmings

Jessica Hemmings yw Athro Crefft Prifysgol Göteborgs, Sweden. Yn ddiweddar hi oedd Pennaeth Diwylliant Gweledol y Coleg Celf a Dylunio Cenedlaethol, Dulyn, Iwerddon. Cyn hyn bu’n dysgu yn Central Saint Martins, Llundain, Ysgol Ddylunio Rhode Island, UDA, Ysgol Gelf Caerwynt a Choleg Celf Caeredin. Mae’n ysgrifennu ynglŷn â thecstilau. Ei phrosiect golygyddol a churadurol ddiweddaraf yw ‘Cultural Threads’, cyfrol yn ymdrin â syniadau ôl-drefedigaethol ac ymarfer tecstilau cyfoes, ynghyd ag arddangosfa deithiol ‘Migrations’.

Ceri Jones

Curadur a beirniad annibynnol yw Ceri Jones. Mae ei phrosiectau diweddar  yn cynnwys Iaith Clai, Cipio Eiliadau a Pwer yn y Tir. Mae ei phrofiad eang mewn amryfal feysydd creadigol yn amrywio o gynnal gweithdai cerameg yn Japan i drefnu arddangosfeydd graddfa fawr mewn orielau cenedlaethol yn Zimbabwe. Bu’n gweithio i Gysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Cyn hyn rhedodd fusnes dylunio crochenwaith ei hun gan ymgymryd â chomisiynau  a chynlluniau celfyddyd gymnedol yng Nghymru a thramor.