Deufis tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod Caerdydd

1 Hydref 2017

Ychydig wythnosau ar ôl diwedd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.

Deufis yn unig sydd i fynd tan 1 Rhagfyr, sef y dyddiad pan fo’n rhaid i geisiadau ar gyfer Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen gael eu cyflwyno. 

Gyda’r cystadlaethau hyn yn galw am gyfrolau o 40,000 a thros 50,000 o eiriau, mae’r dyddiad cau yn gynt na gweddill y cystadlaethau cyfansoddi er mwyn rhoi digon o gyfle i’r beirniaid bori drwy’r cyfrolau cyn dod i benderfyniad mewn da bryd cyn yr Eisteddfod, a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

Beirniaid Y Fedal Ryddiaith eleni yw Sonia Edwards, Menna Baines a Manon Rhys, a thema’r gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau yw Ynni.  Cyflwynir y Fedal a’r wobr ariannol o £750 gan Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd.

Cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 gair yw’r gamp i’r rheiny sy’n cystadlu yng Ngwobr Goffa Daniel Owen, a’r beirniaid a fydd yn treulio misoedd y gaeaf yn darllen ac yn dadansoddi’r gwaith yw Meinir Pierce Jones, Bet Jones a Gareth Miles.  Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen a £5,000, gyda’r wobr ariannol yn rhoddedig gan CBAC ar adeg 70 mlwyddiant sefydlu ei ragflaenydd, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, yn 1948.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’n anodd credu ein bod yn sôn am ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod Caerdydd y flwyddyn nesaf, a ninnau prin wedi gorffen dadansoddi cynnyrch Eisteddfod Ynys Môn eto!  Ond buan iawn ddaw dechrau Rhagfyr, a chan fod creu nofel neu gyfrol o ryddiaith yn waith swmpus, mae’n bwysig ein bod yn mynd i atgoffa pawb am y dyddiad cau fel bod digon o amser i gwblhau’r gwaith a’i anfon atom.

“Mae pawb yn gwybod y bydd Eisteddfod Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ac mae’r trefniadau’n dod ynghyd yn dda iawn.  Gyda chyfuniad o adeiladau eiconig y Bae a strwythurau dros-dro deniadol, bydd Eisteddfod Caerdydd yn gyfle i ni arbrofi gydag ambell syniad gwahanol a fydd yn cael eu cyhoeddi rhwng rŵan a mis Awst nesaf. 

“Mae gweithgareddau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y brifddinas yn wythnosol i godi arian, ac rydym i gyd wedi gweld y gwaith yn newid gêr ers i bawb ddychwelyd o wythnos lwyddiannus ym Modedern ym mis Awst.  Mae’n braf gweld cynifer o bethau’n cael eu cynnal a chymaint o bobl yn mynd ati i godi arian yn enw’r Eisteddfod, a diolch o galon i bawb am yr holl waith.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd o 3-11 Awst.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru