Dewch i ddweud stori yn Eisteddfod Caerdydd

29 Ionawr 2018

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Dweud Stori, ac mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol gystadleuaeth berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa – cystadleuaeth dweud stori.  

Mae’r gystadleuaeth newydd hon yn gyfle i roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol iawn i sgiliau llefaru traddodiadol – ac rydan ni’r Cymry’n adnabyddus am ein gallu i wneud hyn.

Gyda llwyfan anffurfiol y Tŷ Gwerin yn gartref i’r gystadleuaeth yn Eisteddfod Caerdydd, dyma gyfle ardderchog i unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa.

Mae gennym y gallu i hoelio sylw cynulleidfa ac i ddilyn trywyddion doniol, deifiol a thrist wrth ddiddanu criw o bobl.  Mae ein diwylliant gwerin yn seiliedig ar ddawn y Cyfarwydd dros y cenedlaethau, a dyma a gadwodd ein llenyddiaeth yn fyw am ganrifoedd, gyda straeon yn cael eu hadrodd, eu mireinio a’u datblygu wrth i storïwyr deithio Cymru’n chwilio am gynulleidfa.

Mae’r gallu i ddweud stori dda yn grefft ynddo’i hun, ac un sy’n feistr ar y grefft hon yw Catherine Aran.  Meddai, “Tŷ Gwerin ar Faes yr Eisteddfod yw cartref naturiol cystadleuaeth fel hon, ac mae’n braf gweld y datblygiad hwn yn y Rhestr Testunau eleni. 

“Does dim byd yn rhoi’r fath wefr â gwybod eich bod wedi llwyddo i hoelio sylw cynulleidfa gyda’ch stori, a bod pawb yn awchu i wybod beth sy’n digwydd nesaf.  Teimlad heb ei ail, ac rwy’n hynod falch bod yr Eisteddfod yn rhoi’r cyfle i ragor o bobl gael profi’r un wefr a mynd ati i ddatblygu’u sgiliau yn y maes.

“Mae gennym ni gymaint o chwedlau arbennig yn y Gymraeg, ac wrth deithio o gwmpas y lle mae rhywun yn clywed straeon lleol, straeon mwy cyfoes, a straeon sydd, efallai, ddim yn wir bob gair!  Ac mae gan bob storïwr ei steil arbennig ei hun, ei ffordd wahanol o adrodd stori, gyda phob perfformiad yn gwbl unigryw.” 

Ychwanegodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Rwy’n edrych ymlaen yn arw i gyflwyno’r gystadleuaeth hon yng Nghaerdydd eleni ac yn annog unrhyw un sy’n mwynhau dweud straeon i fynd ati i gystadlu fel ein bod ni’n cael chwip o gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin.  1 Mai yw’r dyddiad cau felly mae digonedd o amser i feddwl am syniad a chreu stori sy’n sicr o daro deuddeg.”

Mae manylion y gystadleuaeth yn Adran Llefaru’r Rhestr Testunau sydd ar gael i’w brynu mewn siopau lleol neu ar wefan yr Eisteddfod.  Mae’r wybodaeth hefyd ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/cystadlaethau-2018.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Am fwy o fanylion ewch ar-lein.