Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod 2018

30 Medi 2016

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus yn Yr Hen Lyfrgell ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd yn cychwyn o ddifrif nos Fercher 12 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yng Nghaerdydd i ddod atom ar 12 Hydref, ac rwy’n gobeithio y bydd nifer fawr o bobl yn gwneud hynny.

“Rydym yn awyddus i ddenu pobl o bob oed ac o bob rhan o’r brifddinas i ddod atom i fod yn rhan o’r paratoadau.  Bwriad y pwyllgorau yw dewis testunau a bod yn rhan o’r tîm sy’n creu’r rhaglen weithgareddau yn ystod wythnos yr Eisteddfod.  Y gobaith mawr yw y bydd pawb yn mwynhau bod yn rhan o’r trefniadau wrth i ni edrych ymlaen at gynnal Eisteddfod wahanol ym Mae Caerdydd ymhen ychydig llai na dwy flynedd.

“Wrth gwrs nid pawb sydd eisiau bod yn rhan o bwyllgor ffurfiol a gobeithio y bydd criwiau’n fodlon dod at ei gilydd ar lefel cymunedol i drefnu a chynnal gweithgareddau o bob math o hyn tan yr Eisteddfod.  Mae’r gweithgareddau hyn yn hollbwysig i lwyddiant y prosiect, a dyma’r ffordd orau i godi ymwybyddiaeth ac arian yn lleol.

“Yn ogystal â phwyllgorau arferol yr Eisteddfod, rydym hefyd wedi creu grŵp sy’n edrych yn benodol ar brofiad ymwelwyr.  Rydym yn awyddus i ddod â chriw sydd â phrofiad o ymweld â gwahanol wyliau at ei gilydd i edrych ar ddatblygu profiad ein hymwelwyr.  Mae hwn yn ddatblygiad newydd ar gyfer 2018,a’r gobaith yw y cawn griw brwdfrydig sy’n llawn syniadau cyffrous.

Rydym hefyd yn chwilio am aelodau o’r pwyllgorau canlynol:

 • Alaw Werin
 • Celfyddydau Gweledol
 • Cerddoriaeth
 • Cerdd Dant
 • Dawns
 • Dysgwyr
 • Drama
 • Llefaru
 • Llenyddiaeth
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yn ogystal, mae cyfle i fod yn rhan o’r timau sy’n edrych ar yr elfennau isod:

 • Codi arian a gweithgareddau lleol
 • Technegol
 • Llety a Chroeso
 • Maes B / Ieuenctid
 • Profiad Ymwelwyr

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i droi i fyny ar y noson, ac mae’r Eisteddfod yn croesawu ymholiadau gan unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2018.  Gallwch gofrestru ar-lein, www.eisteddfod.cymru/pwyllgorau-caerdydd neu cysylltwch ar 0845 4090 900 am ragor o wybodaeth, neu drwy facebook.com/eisteddfod neu @eisteddfod ar Trydar.

Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst 2018.