Dewch i Ganu'r Meseia!

3 Tachwedd 2016

Gyda llai na deufis i fynd tan y Nadolig, mae Pwyllgor Apêl Porthaethwy’n cychwyn ar eu dathliadau drwy wahodd pawb i ddod atynt ar gyfer perfformiad arbennig o’r Meseia gan Handel yng Nghapel Mawr, Porthaethwy.

‘Dewch i Ganu’r Meseia!’ yw’r neges glir, ac mae croeso mawr i bawb i ymuno’n y canu, neu i fwynhau’r perfformiad a gynhelir ar 20 Tachwedd am 19.00.  Y bwriad yw creu corws enfawr o gantorion i forio canu Oratorio enwocaf y byd, a’r cyfan yn rhan o weithgareddau’r dref i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Yr unawdwyr yw Vicky Hughes, Iona Stephen Williams, Trystan Lewis a Huw Ynyr, gydag aelodau Cantorion Menai’n rhan greiddiol o’r corws, a’r gobaith yw denu cantorion eraill o bob cwr o’r ynys a thu hwnt i ymuno.  Bydd angen dod â’ch sgôr gyda chi ar y noson i fod yn rhan o’r côr.

Meddai Huw Edward Jones, Ysgrifennydd Pwyllgor Apêl Porthaethwy, “Y bwriad yw cynnal rhywbeth a fydd yn dod â chynulleidfa fawr at ei gilydd i gyd-ganu a mwynhau.  Mae’r Meseia’n waith mor eiconig, a chynifer o bobl yn mwynhau ei glywed, felly dyma benderfynu’n lleol i roi cyfle i bawb ymuno yn y canu a bod yn rhan o’r côr.

“Mae hefyd yn rhan o’n gweithgareddau codi arian ar gfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.  Rydym wedi bod wrthi’n ddiwyd ym Mhorthaethwy ers blwyddyn yn cynnal gweithgareddau a chodi arian.  Ac mae’r noson yma hefyd yn gyfle i ni ddiolch i bawb am yr holl waith trefnu ac am ddod i gynifer o weithgareddau dros y misoedd diwethaf.

“Rydym wedi mynd ati i geisio rhedeg cyfres amrywiol o weithgareddau, o noson gyda’r beirdd i flasu gwin, a’r cyngerdd i gyd-ganu’r Meseia’n gyfle cynnar i gyd-ddathlu’r Nadolig.  Gobeithio’n arw y daw sopranos, altos, tenoriaid a baswyr yr ynys atom i fwynhau’r canu.  Bydd croeso cynnes i bawb yng Nghapel Mawr ar 20 Tachwedd.”

Mae tocynnau ar gael am £8 o siop Awen Menai, Porthaethwy, neu drwy gysylltu gyda Huw Edward Jones ar 07815 515 930.

 

Poster Dewch i Ganu'r Meseia

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger Bodedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.