A Oes Heddwch? (Pafiliwn)

4 Awst 17 - 20:00, Commemorating the First World War

Cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod eleni.

Gwaith newydd gan Aled a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, gyda Osian Huw Williams, Casi Wyn, Emyr Gibson, Lleuwen Steffan, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad John Quirk, a Chôr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.