Calonnau Cymru

5 Awst 17 - 11:00, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Calonnau Cymru, yw elusen y galon i Gymru. Cafodd ei sefydlu yn 2013 i geisio lleihau Syndrom Marwolaeth Sydyn yng Nghymru. Mae 12 o bobl ifanc yn marw bob wythnos o gyflyrau ar y galon sydd heb eu darganfod a dros 8000 y flwyddyn yn profi trawiad ar y galon sydyn tu allan i'r ysbytai, mae'r elusen yn gosod diffibrilwyr sy'n gallu achub bywydau mewn ysgolion, busnesau a chymunedau ar draws y wlad, yn ogystal â darparu hyfforddiant adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sesiynau sgrinio'r galon. Mae'r siawns o oroesi Trawiad ar y Galon yng Nghymru yn 3%, felly mae'r peiriannau a'r sgiliau hyn yn hanfodol i'n cymunedau. Dewch i brofi hyfforddiant CPR yma yn yr Eisteddfod. Gwybodaeth a all, ryw ddydd, achub bywyd.