Dangosiad: GOGS Gogwana

5 Awst 17 - 11:00, Sinemaes

Dyma gyfle i fwynhau ambell raglen a dderbyniodd glod a gwobrau yn seremonïau BAFTA Cymru dros y blynyddoedd.

Mae'r elusen yn dathlu 26 mlynedd o wobrwyo cynnwys Cymreig eleni. Dyma gyfle i chi wylio'r gyfres boblogaidd GOGS: Gogwana yn Sinemaes!

Eleni bydd elfennau rhyngweithiol yn rhan o'r dangosiad - dewch draw i fwynhau!

Oedran: Pob oed; cynhyrchwyd gan BAFTA Cymru

Cydlynir Sinemaes gan BAFTA Cymru gyda’r partneriaid canlynol: Y Gymdeithas Teledu Frenhinol, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,  Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BBC Cymru Wales, BFI Net:Work, Undebau’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Cwmni Pendraw, Gorilla, Into Film Cymru, S4C a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), gyda chefnogaeth yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru.