‘Dyrchafaf fy Llygaid I’r Mynyddoedd’

8 Awst 17 - 16:00, Cymdeithasau 1

Traddodir y ddarlith gan ddau aelod o Glwb Mynydda Cymru, ond dau hefyd sy’n aelodau profiadol o Dim Achub Llanberis. Bu John Grisdale yn aelod o’r tim achub ers bron i hanner can mlynedd a George Jones ers yn agos i bump mlynedd ar hugain. Mae’r ddau wedi dal nifer o swyddi o fewn y tim achub, gyda John yn is-gadeirydd a George yn ysgrifennydd ar hyn o bryd. Bydd y ddarlith yn dod a phrofiad arbennig y ddau fel aelodau o’r tim achub i sylw eisteddfodwyr, gan bwysleisio pwysigrwydd diogelwch ar ein copaon. Darlith Goffa Llew Gwent.