Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai

8 Awst 17 - 10:00

Sesiynau Prifysgol Bangor:

Codio

Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd heriol! Mae Scratch yn feddalwedd codio rhyngwladol gan MIT. Byddwn yn ei ddefnyddio i godio gemau, cwisiau ac animeiddiadau a mwy, gan gysylltu’r Eisteddfod a’r ardal leol mewn arddull arloesol.

Peirianneg Electronig

Cyfle i adeiladu lleidr trydan, cylched electronig sy’n medru “dwyn” egni ychwanegol allan o fatri roeddech chi’n meddwl oedd wedi rhedeg allan. Cewch hefyd weld (a chlywed) sut mae eich cylched yn gweithio, darganfod sut mae peirianwyr yn helpu lleihau gwastraff ynni, a mynd â’ch cylched adre hefo chi ar ddiwedd y sesiwn.

Cerddoriaeth Acwstig

Gweithgaredd rhyngweithiol i roi'r cyfle i greu cerddoriaeth heb ddefnyddio offerynnau traddodiadol. Mae cerddoriaeth electroacwstig yn cael ei greu trwy recordio seiniau o unrhyw ffynhonnell, a'i thrin a'i thrawsnewid mewn swm diddiwedd o ffyrdd rhyfedd a rhyfeddol gan ddefnyddio technoleg. Crëwch gerddoriaeth unigryw trwy ryngweithiad dynol a thechnolegol. 

Gwyddor Môr

Llif y môr: torchwch eich llawes cyn mentro i ail greu llifiadau dirgel, tebyg i'r rhai sy'n digwydd bob dydd yn ein moroedd. Cewch gymysgu dŵr a chreu tonnau tanddwr trawiadol!