Dangosiad: Arfordir Cymru ar Ffilm

8 Awst 17 - 12:30, Sinemaes

Mae blas yr heli ar y detholiad yma o ffilmiau o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru wrth i ni ymweld â thraethau, ynysoedd a sawl harbwr a phromenâd am gipolwg o fywyd arfordirol Cymru drwy’r 20fed ganrif.

O Brestatyn i Benclawdd, o’r Bermo i Ynys Bŷr, cawn weld sut mae dyfroedd Cymru wedi cynnal pysgota, masnach fyd-eang a hafau hirfelyn o wyliau bythgofiadwy - felly ysgwyddwch y tywod o’ch brechdanau, a mwynhewch y fordaith!

Oedran: Pob oed; cynhyrchwyd gan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, Canolfan Ffilm Cymru, Chapter. 

Rhan o BFI Britain on Film - www.bfi.org.uk/britain-on-film

Cydlynir Sinemaes gan BAFTA Cymru gyda’r partneriaid canlynol: Y Gymdeithas Teledu Frenhinol, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,  Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BBC Cymru Wales, BFI Net:Work, Undebau’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Cwmni Pendraw, Gorilla, Into Film Cymru, S4C a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), gyda chefnogaeth yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru.