Dim Byd Ynni: Emlyn Gomer - Theatr Bara Caws

8 Awst 17 - 19:30, Theatr y Maes

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch?

Faint o ledi yw Angela?

Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas?

Faint o actores yw Candi Mêl?

Beth yn union mae Geriach y bwtler yn ei wybod?

Faint o ddihiryn yw Malcom Leech?

Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham?

A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?

Ffars i’r teulu cyfan.

Cast yn cynnwys: Dyfan Roberts, Maldwyn John, John Glyn Owen, Rhian Blythe.

Trefnir Theatr y Maes gan yr Eisteddfod