Dwy lenyddiaeth Cymru: oes cwlwm perthyn

8 Awst 17 - 10:30, Cymdeithasau 2

Pan sefydlwyd Llywodraeth i Gymru yn 1998 daeth datganiad cyhoeddus, clir o gyfeiriad y Bae fod Cymru’n wlad a ddylai ymfalchïo yn ei dwy lenyddiaeth. Ond faint o Gymraeg sydd bellach, tybed, rhwng ein hawduron ar draws ffin iaith? Sesiwn drafod rhwng awduron a deallusion - gan gynnwys yr Athro Jerry Hunter - a gadeirir gan yr Athro M. Wynn Thomas. Sesiwn Gwasg Prifysgol Cymru.