I Wyneb y Ddrycin - Haf Llewelyn (Stondin Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri)

8 Awst 17 - 15:00, Commemorating the First World War

Cyfle i glywed yr awdur yn trafod ei chyfrol newydd, sy’n ddarlun byw o ardal Trawsfynydd ar ddechrau’r ugeinfed ganrif