Migl-di-Magldi: Dawns yr Anifeiliaid

8 Awst 17 - 11:00, Gŵyl Llên Plant

Os wyt ti weithiau’n dawnsio, os wyt ti’n hoffi canu, ar ddawns yr anifeiliaid fe fyddi di yn dwli. Neidio, jiglo, troi yn sydyn, rhowlio, cicio. Bownsio… a chwerthin. Trefnir mewn partneriaeth gyda Dawns i Bawb a Galeri.

Trefnir gan yr Eisteddfod