Ras Fformiwla 1

8 Awst 17 - 16:30, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

EESW STEM Cymru (sy'n rhan o grwp ymbarel Grwp Peirianneg a Gwyddonaieth Gogledd Cymru) sy'n trefnu'r ras F1. Oes gennych chi'r gallu i gynllunio ac adeiladu car F1. Ai'ch car chi fydd y cyflymaf? Dewch i brofi eich doniau a rasio eich car F1 eich hunan