S4C a darlledu digidol y dyfodol

8 Awst 17 - 16:30, Sinemaes

Panel trafod TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) gyda chynrychiolaeth gan amrywiol sectorau’r diwydiant teledu.

Oedran: 12+; cynhyrchwyd gan TAC

Cydlynir Sinemaes gan BAFTA Cymru gyda’r partneriaid canlynol: Y Gymdeithas Teledu Frenhinol, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,  Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BBC Cymru Wales, BFI Net:Work, Undebau’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Cwmni Pendraw, Gorilla, Into Film Cymru, S4C a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), gyda chefnogaeth yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru.