Tros bedair gwaith o gwmpas y byd: Teithiau a gweithiau William Williams Pantycelyn

8 Awst 17 - 10:45, Y Babell Lên

Dr Eryn M White, Darllennydd yn Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth sy’n traddodi Darlith Flynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trefnir gan yr Eisteddfod