Ymryson y Beirdd a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lên

8 Awst 17 - 14:15, Y Babell Lên

Cyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lên

 

150. Englyn unodl union: Mam

Beirniad: John Gwilym Jones

Gwobr: Tlws Coffa Dic yr Hendre i’w ddal am flwyddyn a £100 (Alan Wyn ac Ann Roberts, Brynsiencyn)
 

151. Englyn unodl union crafog: Medra

Beirniad: Dafydd Islwyn

Gwobr: £100 (Manon, Irfon ac Elliw er cof am John Glyn Jones, Dinbych)
         

152. Hir-a-thoddaid: Bedwyr

Beirniad: Myrddin ap Dafydd

Gwobr: £100 (Rhoddir gan Iola, Nia, Gwion a Rhun er cof am Joseff Wyn Jones, Brynteg, Trawsfynydd, Hafod Las, Ysbyty Ifan a Thŷ Mawr Wybrnant)
 

153. Cerdd gaeth ar ffurf deialog, rhwng 30 a 40 llinell: Trydar

Beirniad: Llion Jones

Gwobr: £100 (Cen a Gwenda Williams, Llanfaelog, Lois, Twm, Siôn ac Alaw)

 

154. Vers Libre gynganeddol, rhwng 30 a 40 llinell: Alaw

Beirniad: Einir Jones

Gwobr: £100 (Cen a Gwenda Williams, Llanfaelog, Lois, Twm, Siôn ac Alaw)

         

155. Telyneg: Rhwyg

Beirniad: John Gruffydd Jones

Gwobr: £100 (Cen a Gwenda Williams, Llanfaelog, Lois, Twm, Siôn ac Alaw)
 

156. Soned neu Filanél: Tymor

Beirniad: Nesta Wyn Jones

Gwobr: £100 (Ken, Gruffydd, Heledd a Morfudd er cof am Sian Owen, Marian-glas)

 

157. Chwe phennill telyn: Cariadon

Beirniad: Mererid Hopwood

Gwobr: £100 (Tîm Bro Alaw er cof am Siân ac Arwyn)

 

Ymryson y Beirdd

 

Timau: Caerfyrddin, Maldwyn, Penceirddiaid

Meuryn: Tudur Dylan Jones

Englyn y Dydd: Mererid Hopwood

Limrig y Dydd: Dai Rees Davies

 

Gwobr Englyn y Dydd: £30.00

Gwobr Limrig y Dydd: £20.00

 

Cyflwynir Tlws WD Williams a Thlws Roy Stephens

 

Mae modd cystadlu ar Englyn a Limrig y Dydd ar-lein. Cyhoeddir y testunau ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru am 09:00, a rhaid derbyn pob ymgais erbyn 13:30.  Cynhelir yr Ymryson drwy gydweithrediad Barddas ac Is-bwyllgor Llenyddiaeth yr Eisteddfod

 

Cedwir at Ganllawiau a Rheolau Ymryson y Beirdd, Barddas 1983