Digwyddiadau a Gweithgareddau

Rhaglen weithgareddau a digwyddiadau'r wythnos.

Gyda thros 1,000 o weithgareddau ar draws y Maes, defnyddiwch y dudalen hon i ddewis lle i fynd a phryd.

Mae pob math o weithgareddau ar hyd a lled y Maes trwy gydol yr wythnos.

Cliciwch yma i chwilio fesul lleoliad.

Dyma'r amserlen ddiweddaraf.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
14:25 6 Awst 2018 Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Llefaru Mwy
14:35 6 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed Cerdd-Dant Mwy
14:40 6 Awst 2018 Unawd Llinynnau dan 16 oed Offerynnol Mwy
14:45 6 Awst 2018 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp Dawns Mwy
15:20 6 Awst 2018 Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed Alawon Gwerin Mwy
15:40 6 Awst 2018 Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd Unawdau Mwy
16:00 6 Awst 2018 Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr Dawns Mwy
09:00 7 Awst 2018 Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
10:00 7 Awst 2018 Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed Unawdau Mwy
10:00 7 Awst 2018 Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
10:15 7 Awst 2018 Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed Unawdau Mwy
10:25 7 Awst 2018 Deialog Drama Mwy
11:00 7 Awst 2018 Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy
11:40 7 Awst 2018 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd Llefaru Mwy
12:00 7 Awst 2018 Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
12:25 7 Awst 2018 Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy
12:40 7 Awst 2018 Cystadleuaeth Dweud Stori Llefaru Mwy
13:00 7 Awst 2018 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed Dawns Mwy
13:10 7 Awst 2018 Côr Pensiynwyr dros 60 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
13:30 7 Awst 2018 Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
13:45 7 Awst 2018 Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
14:00 7 Awst 2018 Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed Dawns Mwy
15:05 7 Awst 2018 Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed Alawon Gwerin Mwy
15:25 7 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed Cerdd-Dant Mwy
10:00 8 Awst 2018 Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre Unawdau Mwy

Tudalennau