Dosbarth Meistr Gwobr Richard Burton

3 Mawrth 2017

Dros y blynyddoedd mae Gwobr Richard Burton wedi rhoi cyfle i rai o berfformwyr blaenaf Cymru gael profiad o fod ar lwyfan.

Erbyn hyn, mae’r gystadleuaeth ymhlith perfformiadau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod, a’r bwriad eleni yw rhoi hwb ac arweiniad i’r rheiny sy’n ystyried cystadlu am y wobr yn Eisteddfod Ynys Môn.

Cynhelir dau weithdy arbennig ar 1 Ebrill, un yng nghartref Theatr Genedlaethol Cymru, Y Llwyfan, Caerfyrddin a’r llall yn Pontio, Bangor, a dywed Carys Edwards, Cadeirydd Pwyllgor Drama'r Eisteddfod, “Mae hwn yn gyfle arbennig i berfformwyr ifanc weithio gyda dau sy’n hynod brofiadol yn y maes, sef Steffan Donelly ac Aled Pedrick.  Gobeithio y bydd naws dosbarth meistr y dydd yn fuddiol iawn ac y bydd perfformwyr yn teimlo ei fod yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd, gan gynnwys y defnydd o lais ac osgo, symud ar lwyfan a chyfathrebu gyda’r gynulleidfa.

“Mae Gwobr Richard Burton yn rhan bwysig a phoblogaidd o’r Eisteddfod, a’r gobaith yw y gallwn ddenu hyd yn oed rhagor i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.  Bydd y diwrnod hefyd yn berthnasol ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau perfformio monolog ar gyfer clyweliadau i golegau, gan weithio gydag ymarferwyr theatr profiadol yn eu maes.

“Dyma’r tro cyntaf i ni drefnu diwrnod o’r fath, a hynny yn ystod y cyfnod pan fydd pobl yn ystyried cystadlu yn yr Eisteddfod eleni.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Gwmni Drama Cymraeg Llanelli am eu cefnogaeth hael er mwyn ein galluogi i gynnal y ddau ddigwyddiad, a diolch hefyd i Pontio a Theatr Genedlaethol Cymru am eu cefnogaeth.  Rwy’n sicr y bydd nifer yn mwynhau ac yn cael budd o’r hyn a fydd ar gael yng Nghaerfyrddin a Bangor ar 1 Ebrill.”

Dim ond lle i bymtheg sydd ar y ddau gwrs, a chynigir lle ar sail y cyntaf i’r felin.  Dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda sioned@eisteddfod.org.uk cyn 15 Mawrth.

Cofiwch mai 1 Mai yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod, a gellir cofrestru ar-lein drwy fynd i www.eisteddfod.cymru.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.