Dysgu Cymraeg

Mae’r Eisteddfod a Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin eisiau clywed gan gwmnïau a busnesau ar Ynys Môn sy’n awyddus i dderbyn gwersi Cymraeg rhad ac am ddim cyn ymweliad yr Eisteddfod.

Bydd cyfle i fusnesau ymateb i holiadur ar-lein am eu hanghenion ddysgu Cymraeg dros yr wythnosau nesaf, a bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio er mwyn teilwra cyrsiau penodol ar gyfer y sector preifat yn nalgylch yr Eisteddfod.

Gyda phrofi croeso Cymraeg yn bwysig i nifer fawr o ymwelwyr â’r Eisteddfod bob blwyddyn, bydd modd i fusnesau dderbyn cyrsiau blasu neu ddatblygu hyder er mwyn iddyn nhw allu datblygu defnydd o’r Gymraeg wrth ddelio gyda chwsmeriaid.  Bydd y cyrsiau’n cael eu cynnal yn ystod y cyfnod hyd at yr Eisteddfod, ac mae’r holiadur yn cynnwys nifer o gwestiynau ac opsiynau a allai gael eu defnyddio.

Mae’r holiadur ar gael i’w gwblhau ar-lein tan 25 Ebrill, neu mae modd cysylltu gyda swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 am gopi papur.  

Cliciwch isod i'w gwblhau.