Eden yw sêr nos Wener y Steddfod

22 Mawrth 2017

Un o’r cwestiynau mawr cyn i docynnau’r Eisteddfod fynd ar werth yw pwy fydd ar Lwyfan y Maes nos Wener eleni? 

Gydag Edward H, Bryn Fôn, Geraint Jarman a Huw Chiswell wedi perfformio yno dros y blynyddoedd diwethaf, pwy sy’n ddigon eiconig i gamu ar y llwyfan ym Môn eleni?

Dros y dyddiau diwethaf, bu clipiau o dair merch yn ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol a’r we - y tair yn amlwg yn paratoi ar gyfer taith, a honno’n daith digon ffasiynol a hwyliog hefyd o weld beth oedd yn cael ei bacio yn y bagiau.  Ond pwy oedd y merched, a pham fod ganddyn nhw arwydd mawr yn dweud ‘Ynys Môn’ yn eu llaw?

Gyda’r Eisteddfod yn Ynys Môn eleni, mae’n amlwg bod y tair yn edrych ymlaen am y daith i Fodedern.  A nos Wener 11 Awst, bydd pawb yn cael cyfle i weld y tair ac i fwynhau beth fydd yn sicr yn un o berfformiadau’r flwyddyn, wrth i Rachael, Emma a Non - neu Eden - gamu i’r llwyfan i gloi’r noson.

Meddai’r genod, “Mae'r tair ohonom ni wedi ecseitio yn lân ein bod ni'n neud Y gig mawr ar Lwyfan y Maes!!  Dyma'r ffordd berffaith i ni ddathlu pen-blwydd Paid â Bod Ofn yn 21!  Dydyn ni methu disgwyl i fod yn Ynys Môn ddechrau Awst, a throi Bodedern yn Bod-EDEN am un noson!”

Ac mae’n anodd credu ei bod hi’n 21 mlynedd ers i Paid â Bod Ofn, un o albwms pop mawr Cymru gael ei ryddhau, ac iddyn nhw berfformio ym Maes B yn Eisteddfod y Bala.  Daeth y tair sy’n canu gyda’i gilydd ers dyddiau ysgol yn un o brif fandiau’r sîn bop bron yn syth, gyda’u caneuon bachog, harmonïau a symudiadau slic yn apelio at gefnogwyr o bob oed.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Fel merch o’r un ardal â genod Eden, alla i ddim disgwyl i’w gweld nhw’n perfformio yn y slot yma ar Lwyfan y Maes.  Yn bendant, bydd hwn yn un o uchafbwyntiau’r wythnos, ac rwy’n gwybod y bydd cannoedd yn union fel fi yn awyddus i ail-fyw’r nawdegau am un noson!”

Dyma’r noson gyntaf i’w chyhoeddi ar gyfer yr Eisteddfod eleni.  Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi’r wythnos nesaf a thocynnau ar werth o 3 Ebrill ymlaen.  Am wybodaeth a thocynnau ewch i www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch 0845 4090 800. 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

 

Eden