AR y Maes

Profwch yr Eisteddfod a Bae Caerdydd gydag ap Realiti Estynedig AR y Maes 

Mae yna gynnwys rhithwir wedi cael ei osod o gwmpas Bae Caerdydd er mwyn i chi ddod o hyd iddo, ei ddatgloi a'i fwynhau yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Dewiswch lwybr, yna defnyddiwch y map GPS 3D i'ch tywys o gwmpas. Mae 'na rhywbeth ar gyfer pawb:
Yr Eisteddfod – Golwg newydd ar draddodiadau’r Ŵyl
Cerddoriaeth – Canllaw i arwyr cerddorol yr Eisteddfod a Bae Caerdydd 
Y Bae – Llwybr i ddarganfod hanes y Bae, o ddeinosoriaid i ddatganoli
Plant – Dewch o hyd i Cyw a’i ffrindiau o amgylch y Maes ar gyfer parti pen-blwydd
Tu ôl i’r llenni: Canolfan Mileniwm Cymru – Ffenest hud i fywyd tu fewn y ganolfan
Tu ôl i’r llenni: Stiwdios – Ffenest hud ar gynyrchiadau teledu
Comedi – Golwg amgen AR y Maes gydag Esyllt Ethni-Jones, Bry a Gareth! o wasanaeth S4C Hansh

Mae yna saith llwybr gwahanol, pob un â chynnwys gwahanol; mae yna enghraifft o bob un yn yr ap yn barod, ond bydd angen i chi lawrlwytho'r llwybr cyfan i archwilio mwy.
Ewch amdani!

iOS https://bit.ly/ARyMaesiOS  
Android https://bit.ly/ARyMaesAnd