Swyddi ar y Maes

Dyma lle y byddwn yn cyhoeddi manylion unrhyw swyddi sydd ar gael ar y Maes.  

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd.  Ni fyddwn yn cadw / pasio unrhyw wybodaeth, a dyma'r unig swyddi y gwyddom amdanynt ar Faes yr Eisteddfod.

STAFF ARLWYO / STAFF GLANHAU / DIOGELWCH
 

STREAMLINE LEISURE

- Staff glanhau
- Staff diogelwch
Cysylltwch  â William Hunter ar 01267 232986 /  07929 745883 / williamhunter@streamlineleisure.co.uk