Cyngherddau

Tocynnau nawr ar werth !

Cliciwch ar un o'r cyngherddau isod i fwcio ar-lein.

Mae hefyd modd bwcio drwy ffonio'r llinell docynnau ar 0845 4090 800 rhwng 10:00 - 19:00.

Lleoliad : Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

Amser : 20:00 (Cymanfa 10:30)

Hwn yw fy Mrawd

Nos Wener a Sadwrn 3-4 Awst
Mwy...

Cymanfa Ganu

Bore Sul 5 Awst
Mwy...

Teilwng yw'r Oen

Nos Sul 5 Awst
Mwy...

Y Siwper Stomp!

Nos Lun 6 Awst
Mwy...

Gig y Pafiliwn

Nos Fawrth 7 Awst
Mwy...

Pendevig

Nos Iau 9 Awst
Mwy...