Cystadleuaeth Golff

Cynhelir y gystadleuaeth eleni ar Ddydd Iau 9 Awst yng Nghlwb Golff Radur, Caerdydd.


Mae cwrs pencampwriaeth 18 twll Radur yn hynod boblogaidd ac yn addas i chwaraewyr o bob gallu. 


Bydd croeso cynnes ac awyrgylch gyfeillgar yn disgwyl pawb yn y Clwb, sydd yn hynod falch o gynnig eu cefnogaeth i’r Eisteddfod yn ystod ei hymweliad â Chaerdydd, ac yn edrych ymlaen at gael croesawu golffwyr yr Eisteddfod i’r gystadleuaeth nodedig hon yn ei 33ydd blwyddyn.


Bydd manylion cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth ar gael yn fuan.  Yn y cyfamser, anfonwch unrhyw ymholiadau at gwyb@eisteddfod.org.uk