Dyddiadau Cau

1 Rhagfyr 2017

  • Dyddiad cau cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen

14 Chwefror 2018

  • Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Celfyddydau Gweledol - Arddangosfa Agored & Ysgoloriaeth Artist Ifanc

1 Mawrth 2018

  • Dyddiad cau derbyn manylion pob cwmni sy'n dymuno cystadlu yng nghystadleuaeth actio drama yr Eisteddfod
  • Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Pensaernïaeth

14 Mawrth 2018

  • Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Ysgoloriaeth Bensaernïaeth

31 Mawrth 2018

  • Dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

1 Ebrill 2018

  • Dyddiad cau'r cystadlaethau cyfansoddi i gyd, oni nodir yn wahanol

1 Mai 2018

  • Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a thaliadau cystadlaethau llwyfan