Gair o Gariad

Theatr Bara Caws

yn cyflwyno

Gair o Gariad

 
“Mae cerddoriaeth yn llenwi gofod rhwng pobol”
 
Yn anad yr un sioe arall mae Gair o Gariad yn wahanol iawn i’r un sioe arall fyddwch wedi ei gweld. Dymunwn eich gwahodd i rannu atgofion mewn digwyddiad unigryw.  Wrth brynu tocyn bydd cyfle i chi gyflwyno cais am gân i rywun arbennnig, ac efallai bydd eich ‘Gair o Gariad’ yn cael ei blethu i gorff y sioe, a’n rhoi cyfle i bawb gyd-rannu profiadau hiraethus, hapus, trist a digrif. 
 
Dewch i gynnig llwnc destun i gariadon o bob math...cariadon hen a newydd.
Cariad rhwng dau, rhwng dwy, rhwng plant a’u rhieni, rhwng ffrindiau, rhwng perchnogion a’u hanifeiliaid…
 
Cast: Rhodri Sion a Lleuwen Steffan
 
Lleoliad: Canolfan Chapter, Caerdydd
Tocynnau - £12 (consesiwn £10) - 40 sedd yn unig sydd ym mhob perfformiad, felly cyntaf i’r felin
Nos Lun - Nos Wener am 20.00 ac un sioe p’nawn Mercher am 14.30