Mynd a Dod

Ymateb Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i gomisiwn arloesol gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw "Mynd a Dod".

Lleoliad : Theatr y Maes (Ystafell Ymarfer 3)

6 & 9 Awst 2018  /  20:00

Tocynnau : £10.00

Oed : 14+ (Iaith gref)

Rhyddid i fynd a dod fel ag y mynnwn. Hawl dynol. Ond pan cymerir yr hawl i symud yn rhydd o amgylch eich dinas eich hun oddi wrthych chi... er mwyn eich lles chi... sut fyddech chi'n ymateb? 
 
Ymateb Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i gomisiwn arloesol gan EIsteddfod Genedlaethol Cymru yw "Mynd a Dod".
Script wedi ei ysgrifennu gan bobl ifanc, y gerddoriaeth gan band ifanc ar y sin roc Gymraeg, Wigwam, y perfformwyr oll o Ysgol Plasmawr, wedi ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru ac o dan arweiniaeth Bethan Marlow, Mei Gwynedd Marc Lewis a Rhydian Lake.