Sinemaes: Premiere Anorac

Dangosiad cyntaf ffilm newydd - Anorac - a thrafodaeth gyda Huw Stephens ac eraill
anorac 
eb.g. ll. anoracs, (yn ffig.) anoraciaid.
1. Cot law, fel arfer â chwfl    
2. Person sy’n obsesiynol am bwnc anffasiynol, ymylol.
 
Mae Huw Stephens (Radio 1) ar bererindod cerddorol ar draws Cymru. O Gaerdydd i Geredigion, Gwynedd i Glwyd, mae’n sgwrsio a rhai o’i arwyr cerddorol gan gynnwys Meic Stevens, Dave Datblygu a Gruff Rhys, ac yn gwrando ar gerddoriaeth unigryw gan artisitiaid newydd ac adnabyddus. Bysus, trenau, caffi’s ochr lôn, tacsi’s, bodio liffts, yr hewl agored. Ag anorac. Portread o sîn gerddoriaeth ar yr ymylon. Portread o wlad ar y cyrion. O iath sydd yn brwydro.
 
Cyfyngiad oed : 15+
 
Cynhyrchwyd gan Boom Cymru
 
Lleoliad : Yr Eglwys Norwyeg