Newyddion

Y newyddion diweddaraf am yr Eisteddfod yng Nghaerdydd yn 2018.

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych chi'n gweithio i'r wasg a'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau gennym.

Mehefin 2018
Articles Actions
13 Mehefin 2018

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan Pafiliwn HSBC wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.
Mwy
6 Mehefin 2018

Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Heno (6 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig.
Mwy
Mai 2018
Articles Actions
30 Mai 2018

Lansio Prosiect Seryddiaeth

Heddiw (30 Mai), lansiwyd Prosiect Seryddiaeth – Cynllun celfyddydol cyffroes ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol
Mwy
24 Mai 2018

MAS AR Y MAES YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CAERDYDD

Nos Iau (24 Mai), bydd prosiect Mas ar y Maes yn cael ei lansio’n swyddogol, wrth i Stonewall Cymru a’r Eisted
Mwy
23 Mai 2018

Huw Stephens yw Llywydd yr Wyl 2018

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai’r cyflwynydd a’r DJ, Huw Stephens, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. 
Mwy
18 Mai 2018

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi Arweinydd Cymru a'r Byd

Iori Roberts o Norwy fydd Arweinydd Cymru a’r Byd, yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. 
Mwy
18 Mai 2018

Pendevig - Adwaith Drydanol i Draddodiad

“Mae ‘na egni anhygoel yn y sîn gerddoriaeth yng Nghymru ar hyn o bryd, a’n bwriad ni yw gwneud i’r egni yma ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn eleni.” 
Mwy
16 Mai 2018

Cyhoeddi Lein Yps Maes B 2018

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru. 
Mwy
13 Mai 2018

Pump yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Ddoe (12 Mai) cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, gyda phum ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
11 Mai 2018

Merched Yn Neud Miwsig

Heddiw (11 Mai) cyhoeddwyd manylion prosiect newydd, ‘Merched Yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig’, sef gweithdy arbennig ar gyfer merched sy’n ymddiddori mewn cerddoriaeth.
Mwy
7 Mai 2018

Rhagor o docynnau Eisteddfod Caerdydd ar gael

Yfory (8 Mai), bydd tocynnau ar gyfer rhagor o weithgareddau’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn mynd ar werth. 
Mwy
3 Mai 2018

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Eisteddfod Caerdydd

Heddiw (3 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.
Mwy
2 Mai 2018

Cyhoeddi nofel am hanes yr Eisteddfod gyntaf

Datganiad i'r wasg gan Luke Waterson, sydd wedi cyhoeddi nofel am hanes yr Eisteddfod gyntaf yw hwn.  Rydym wedi cytuno i gyhoeddi'r wybodaeth.
Mwy
2 Mai 2018

Delwedd Weledol yr Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod yn ail-frandio ar hyn o bryd ac yn awyddus i gynnal grŵp ffocws i drafod y prosiect.
Mwy
Ebrill 2018
Articles Actions
24 Ebrill 2018

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd!

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.
Mwy
23 Ebrill 2018

Cwilt arbennig yr Eisteddfod

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod prysur iawn i Marian Evans o Gaerdydd wrth iddi fod wrthi’n ddiwyd yn creu cwilt go arbennig i ddathlu’r ffaith bod yr Eisteddfod yn dychwelyd i’r brifddinas ar ôl degawd. 
Mwy
21 Ebrill 2018

Hefin Jones yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2018

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yrEisteddfod Genedlaethol eleni i Hefin Jones, Caerdydd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
21 Ebrill 2018

Meinir Lloyd yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams

Meinir Lloyd o Gaerfyrddin yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
20 Ebrill 2018

Eisteddfod yn cymryd camau breision i dorri ar ddefnydd o blastig un-tro

Yn ogystal â chynnal gŵyl drefol ac arbrofol yng Nghaerdydd eleni, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol hefyd ar flaen y gad wrth dorri i lawr yn sylweddol ar eu defnydd o blastig ar y Maes eleni, er mwyn gwahardd plastig un-tro’n gyfan gwbl o Eisteddfod Sir Conwy 2019 ymlaen.
Mwy
18 Ebrill 2018

Diffiniad yw sêr nos Wener y 'Steddfod

Gyda thocynnau eisoes ar werth ar gyfer nosweithiau eraill Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, y cwestiwn mawr sydd dal heb ei ateb yw pwy fydd yn perfformio yn y slot eiconig ar Lwyfan y Maes BBC Radio Cymru nos Wener eleni?
Mwy
17 Ebrill 2018

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod yn agosau

Pythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.  Rhaid cofrestru erbyn 1 Mai.
Mwy
Mawrth 2018
Articles Actions
29 Mawrth 2018

Cynyrchiadau gwahanol ac uchelgeisiol yn rhaglen nos Eisteddfod Caerdydd

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw.
Mwy
23 Mawrth 2018

Ai chi yw Dysgwr y Flwyddyn eleni?

Wythnos yn unig sydd i fynd cyn dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni. 
Mwy
16 Mawrth 2018

Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
Chwefror 2018
Articles Actions
28 Chwefror 2018

Cyfle i dendro am waith argraffu

Rydym yn chwilio am ddyfynbris ar gyfer y gwaith isod:
Mwy
8 Chwefror 2018

Betsan Moses yn Brif Weithredwr newydd yr Eisteddfod Genedlaethol

Heddiw (8 Chwefror), cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd y sefydliad.  
Mwy
Ionawr 2018
Articles Actions
29 Ionawr 2018

Dewch i ddweud stori yn Eisteddfod Caerdydd

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Dweud Stori, ac mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol gystadleuaeth berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa – cystadleuaeth dweud stori.  
Mwy
16 Ionawr 2018

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. 
Mwy
11 Ionawr 2018

Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018

Efallai ein bod ni’n agosáu at ganol mis Ionawr ac ambell adduned blwyddyn newydd eisoes wedi’i dorri, ond dyw hi ddim yn rhy hwyr i fynd ati i greu adduned newydd, sef cefnogi a dathlu llwyddiant y rheiny sydd wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg.
Mwy
Rhagfyr 2017
Articles Actions
14 Rhagfyr 2017

Prif Weithredwr

Rydym am benodi arweinydd deinamig newydd i arwain y gwaith o ddatblygu’r Ŵyl yn llwyddiannus dros y
Mwy
Tachwedd 2017
Articles Actions
28 Tachwedd 2017

Cymdeithasau yn Eisteddfod 2018

Bydd ‘pebyll’ y Cymdeithasau wedi’u lleoli mewn ystafelloedd pwrpasol yn un o adeiladau parhaol y Bae'r flwyddyn nesaf, a bydd adnoddau technegol ar gael ar gyfer pawb sy’n llogi gofod yn yr ystafelloedd hyn.
Mwy
27 Tachwedd 2017

Cyfle Tendro: Llyfryn Dysgwyr 2018

Cyfle i gynnig pris argraffu ar gyfer un o lyfrynnau Eisteddfod 2018.
Mwy
12 Tachwedd 2017

Prosiect ail-frandio'r Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod yn awyddus i ail-frandio’r ŵyl a’r sefydliad ei hun dros y flwyddyn nesaf. 
Mwy
Hydref 2017
Articles Actions
18 Hydref 2017

Dwy ymgyrch i godi arian at Eisteddfod Caerdydd

Mae Robin Gwyndaf o Gaerdydd wedi lansio dwy ymgyrch i gefnogi’r Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.
Mwy
3 Hydref 2017

Cyhoeddi cystadleuaeth Dweud Stori yr Eisteddfod Genedlaethol

Rydym ni’r Cymry’n adnabyddus am ein gallu i ddweud stori.  
Mwy
1 Hydref 2017

Deufis tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod Caerdydd

Ychydig wythnosau ar ôl diwedd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.
Mwy
Awst 2017
Articles Actions
11 Awst 2017

Amgueddfa Cymru’n penodi crefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi crefftwr i greu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 a noddir gan y sefydliad i nodi pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed. 
Mwy
Mehefin 2017
Articles Actions
30 Mehefin 2017

Gemydd modern i ddylunio Coron Eisteddfod 2018

Bydd y goron a noddir gan Brifysgol Caerdydd yn ‘barchus ac yn unigryw’
Mwy
28 Mehefin 2017

Amgueddfa Cymru'n chwilio am ddylunydd neu grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Yn dilyn seremoni’r cyhoeddiad y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2018, mae Amgueddfa Cymru yn barod yn troi ei sylw at seremoni gadeirio Eisteddfod 2018. 
Mwy
25 Mehefin 2017

Cannoedd yn dathlu Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe (24 Mehefin) i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.  
Mwy
25 Mehefin 2017

Cannoedd yn dathlu Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe (24 Mehefin) i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.  
Mwy
22 Mehefin 2017

Cyhoeddi Eisteddfod 2018 yn prysur agosau

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
19 Mehefin 2017

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

A hithau’n wythnos y Cyhoeddi, mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.
Mwy
8 Mehefin 2017

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar y gorwel

Gyda phythefnos a hanner i fynd cyn Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, fu’n edrych ymlaen at ŵyl wahanol yn ein prifddinas y flwyddyn nesaf.
Mwy
Mai 2017
Articles Actions
15 Mai 2017

Galw am ddatgan diddordeb: Coron Eisteddfod 2018

Prifysgol Caerdydd sy'n cyflwyno Coron Eisteddfod Caerdydd 2018, ac mae'r Brifysgol yn chwilio am gynllunydd i greu'r Goron ar hyn o bryd.
Mwy
Chwefror 2017
Articles Actions
1 Chwefror 2017

Swyddi'r Orsedd - Diweddariad

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Swyddi’r Orsedd a Dawns Flodau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 wedi pasio, ac ni fyddwn yn derbyn rhagor o geisiadau. 
Mwy
Medi 2016
Articles Actions
30 Medi 2016

Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod 2018

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus yn Yr Hen Lyfrgell ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd yn cychwyn o ddifrif nos Fercher 12 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.
Mwy
13 Medi 2016

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd

Nos Fawrth, 20 Medi, cynhelir cyfarfod arbennig yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i’r ardal ymhen dwy flynedd.
Mwy
Ebrill 2016
Articles Actions
21 Ebrill 2016

Eisteddfod Wahanol i Gaerdydd

Yn dilyn cyfarfod diweddar y Cyngor, mae’r Eisteddfod yn symud ymlaen gyda’r bwriad o gynnal yr ŵyl ym Mae Caerdydd yn 2018.
Mwy