Newyddion 2018

Y newyddion diweddaraf am yr Eisteddfod yng Nghaerdydd yn 2018.

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych chi'n gweithio i'r wasg a'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau gennym.

Hydref 2017
Articles Actions
18 Hydref 2017

Dwy ymgyrch i godi arian at Eisteddfod Caerdydd

Mae Robin Gwyndaf o Gaerdydd wedi lansio dwy ymgyrch i gefnogi’r Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.
Mwy
3 Hydref 2017

Cyhoeddi cystadleuaeth Dweud Stori yr Eisteddfod Genedlaethol

Rydym ni’r Cymry’n adnabyddus am ein gallu i ddweud stori.  
Mwy
1 Hydref 2017

Deufis tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod Caerdydd

Ychydig wythnosau ar ôl diwedd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.
Mwy
Awst 2017
Articles Actions
11 Awst 2017

Amgueddfa Cymru’n penodi crefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi crefftwr i greu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 a noddir gan y sefydliad i nodi pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed. 
Mwy
Mehefin 2017
Articles Actions
30 Mehefin 2017

Gemydd modern i ddylunio Coron Eisteddfod 2018

Bydd y goron a noddir gan Brifysgol Caerdydd yn ‘barchus ac yn unigryw’
Mwy
28 Mehefin 2017

Amgueddfa Cymru'n chwilio am ddylunydd neu grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Yn dilyn seremoni’r cyhoeddiad y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2018, mae Amgueddfa Cymru yn barod yn troi ei sylw at seremoni gadeirio Eisteddfod 2018. 
Mwy
25 Mehefin 2017

Cannoedd yn dathlu Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe (24 Mehefin) i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.  
Mwy
25 Mehefin 2017

Cannoedd yn dathlu Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe (24 Mehefin) i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.  
Mwy
22 Mehefin 2017

Cyhoeddi Eisteddfod 2018 yn prysur agosau

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
19 Mehefin 2017

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

A hithau’n wythnos y Cyhoeddi, mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.
Mwy
8 Mehefin 2017

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar y gorwel

Gyda phythefnos a hanner i fynd cyn Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, fu’n edrych ymlaen at ŵyl wahanol yn ein prifddinas y flwyddyn nesaf.
Mwy
Mai 2017
Articles Actions
15 Mai 2017

Galw am ddatgan diddordeb: Coron Eisteddfod 2018

Prifysgol Caerdydd sy'n cyflwyno Coron Eisteddfod Caerdydd 2018, ac mae'r Brifysgol yn chwilio am gynllunydd i greu'r Goron ar hyn o bryd.
Mwy
Chwefror 2017
Articles Actions
1 Chwefror 2017

Swyddi'r Orsedd - Diweddariad

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Swyddi’r Orsedd a Dawns Flodau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 wedi pasio, ac ni fyddwn yn derbyn rhagor o geisiadau. 
Mwy
Medi 2016
Articles Actions
30 Medi 2016

Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod 2018

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus yn Yr Hen Lyfrgell ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd yn cychwyn o ddifrif nos Fercher 12 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.
Mwy
13 Medi 2016

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd

Nos Fawrth, 20 Medi, cynhelir cyfarfod arbennig yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i’r ardal ymhen dwy flynedd.
Mwy
Ebrill 2016
Articles Actions
21 Ebrill 2016

Eisteddfod Wahanol i Gaerdydd

Yn dilyn cyfarfod diweddar y Cyngor, mae’r Eisteddfod yn symud ymlaen gyda’r bwriad o gynnal yr ŵyl ym Mae Caerdydd yn 2018.
Mwy