Stondinau

 
 
Dyddiad: 3 – 11 Awst (stondinwyr i agor am 10:00 ar 4 Awst)
Lleoliad: O gwmpas Bae Caerdydd  (CF10 5AL)
 
Fe fydd Eisteddfod Caerdydd yn wahanol iawn i’r arfer ac felly fe fydd newidiadau i’r drefn arferol.
 
Byddwn yn defnyddio nifer o adeiladau parhaol y Bae ar gyfer ein gwahanol bafiliynau gan gynnwys Theatr Donald Gordon ar gyfer y Pafiliwn, Y Senedd ar gyfer Y Lle Celf ac adeilad Pierhead ar gyfer Maes D, a bydd Llwyfan y Maes yn Plass Roald Dahl.
 
Fe fydd y stondinau wedi eu gosod ogwmpas y Bae yn ymestyn o Rhodfa Lloyd George i lawr tuag at yr Eglwys Norwyaidd.   Gan na fydd y ffens arferol ogwmpas y Maes, fe fydd yr Eisteddfod yn agor y drws i gynulleidfa newydd, ac yn rhoi cyfle i dwristiaid a thrigolion Caerdydd sy’n ymweld â’r Bae i gael blas o’r Eisteddfod, diwylliant Cymreig a’r llu o gynnyrch Cymreig sydd ar gael.  Fe fydd yn ffenestr siop wych am wythnos!
 
Fe fydd llai o stondinau nag arfer ar gael oherwydd cyfyngder lle ond byddwn yn gallu cynnig unedau 3m x 6m a chytiau bach pren 3m x 2.5m.  Ni fydd adeilad penodol ar gyfer Artisan (Neuadd Arddangos) eleni.  Gofynnir i arddangoswyr ddewis unai cwt pren neu uned 3m x 6m.
 
Fe fydd y ffurflenni archebu ar gael ar y dudalen yma o 1 Mawrth ymlaen.
 
Os hoffech fod ar y rhestr i dderbyn y wybodaeth yma, anfonwch neges at eira@eisteddfod.org.uk