Neges rybudd

Mae ceisiadau y ffurflen yma wedi cau

Côr Eisteddfod 2019

Ymunwch efo un o gorau Eisteddfod 2019 - Côr prosiect Te yn y Grug, a Chôr y Gymanfa Ganu!

CÔR TE YN Y GRUG

Te yn y Grug yw un o brosiectau corawl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.
 
Cefndir - Yn 2019, bydd hi’n drigain mlynedd ers cyhoeddi un o gyfrolau eiconig yr iaith Gymraeg, Te yn y Grug gan Kate Roberts, ac mae’r flwyddyn nesaf yn gyfle i ni ddathlu hyn drwy greu cyfanwaith newydd, i'w berfformio yn ystod wythnos y Brifwyl yn Llanrwst. Gyda themâu oesol fel y teulu, amaethyddiaeth a’r gymuned, mae straeon byrion Te yn y Grug wedi cyfareddu cenedlaethau o ddarllenwyr, ac mae hwn yn gyfle i ail-ddehongli a chymryd ysbrydoliaeth o’r gyfrol, gan roi stamp Sir Conwy ar y themâu a’i gynnwys.  
 
Y Tîm Artistig - Cefin Roberts (Cyd-sgriptiwr a Chyfarwyddwr Llwyfan), Karen Owen (Cyd-sgriptiwr), Al Lewis (Cyfarwyddwr Cerdd), Branwen Williams (Cynhyrchydd). 
 
Ymarferion
Bydd dau ymarfer wythnosol, ac mae croeso i chi ddewis pa un o’r ddau sydd fwyaf cyfleus i chi. Bydd ymarferion nos Lun o dan ofal Angharad Ellis am 8:00pm yn y Ganolfan Gymdeithasol yn Llangernyw ac ymarferion nos Fawrth o dan ofal Elin Angharad am 7:30pm yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst.
 
Mae tros 200 wedi ymaelodi i fod yn rhan o’r corws, ond rydym yn dal i fod yn brin o ddynion - os gwelwch yn dda, a fedrwch chi annog unrhyw ddyn sy’n medru canu i ddod draw!
 
Byddwn yn cadw cofrestr yn yr ymarferion, ac yn gorfod erfyn am brydlondeb a ffyddlondeb gan bawb.
 
Bydd ymarferion y Gaeaf fel â ganlyn, ac fe gewch amserlen Gwanwyn / Haf ddechrau 2019. 
 
2018
Tachwedd
Llun 5/11, 8pm, Llangernyw / Mawrth 6/11, 7:30pm, Llanrwst
 
Llun 12/11, 8pm, Llangernyw / Mawrth 13/11, 7:30pm, Llanrwst
 
Sul 18/11, 1:30pm-5pm, Canolfan Gymdeithasol Llangernyw o dan ofal Huw Foulkes
 
Llun 26/11, 8pm, Llangernyw / Mawrth 27/11, 7:30pm, Llanrwst
 
Rhagfyr
Llun 3/12, 8pm, Llangernyw / Mawrth 4/12, 7:30pm, Llanrwst
 
Llun 10/12, 8pm, Llangernyw / Mawrth 11/12, 7:30pm, Llanrwst
 
Sul 16/12, 1:30pm-5pm, Canolfan Gymdeithasol Llangernyw o dan ofal Huw Foulkes
 
2019
Ionawr
Llun 07/01, 8pm, Llangernyw / Mawrth 08/01, 7:30pm, Llanrwst
 
Llun 14/01, 8pm, Llangernyw / Mawrth 15/01, 7:30pm, Llanrwst
 
Llun 21/01, 8pm, Llangernyw / Mawrth 22/01, 7:30pm, Llanrwst
 
Sul 27/01, 1:30pm-5pm, Canolfan Gymdeithasol Llangernyw o dan ofal Huw Foulkes
 
Llun 28/01, 8pm, Llangernyw / Mawrth 29/01, 7:30pm, Llanrwst
 
Holiadur
Os oes gennych ddau funud, cliciwch YMA i lenwi holiadur 4 cwestiwn am y lansiad/clyweliad, os gwelwch yn dda
 
 

CÔR Y GYMANFA GANU

Bydd cynllun Côr y Gymanfa, o dan arweiniad Trystan Lewis, yn dechrau ym mis Ionawr - bydd y lansiad swyddogol ar nos Fawrth 15 Ionawr am 19:30 yng Nghapel Seion, Llanrwst, ac mae croeso mawr i bawb. Mae cyfle i gofrestru isod neu ar y noson gan gofio bod ymrwymiad wythnosol yn hollbwysig. Dim ond lle i 250 sydd ar lwyfan y Pafiliwn, ac felly mae niferoedd o ran aelodaeth yn gyfyngedig. Bydd yr ymarferion wythnosol mewn dau leoliad bob yn ail wythnos, felly mewn lleoliad yn agos i’r glannau un wythnos, a'r wythnos ddilynol yn Llanrwst (union pa noson o’r wythnos a lleoliad i’w gadarnhau). Bydd y Côr yn gweithio ar ddau gorws penodol, sef corws cyntaf ac olaf Emyn o Fawl (Hymn of Praise), Mendelssohn.  Y cerddor Huw Tregelles Williams fydd organydd y Gymanfa.