Gwirfoddoli yn y Cyhoeddi

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Awst 2019.  

Cyn hynny, cynhelir Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod, Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf eleni yn Nhref Conwy. 
 
Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i ni estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl.  Yn ystod y dydd bydd nifer o weithgareddau a pherfformaidau yng nghanol y Dref.
 
Yr ydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i weithredu'n ystod y dydd ac i gynorthwyo gyda’r paratoadau yn ystod y bore e.e. gosod cadeiriau, baneri, arwyddion ayb. 
 
Os ydych yn barod i wirfoddoli, cwblhewch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda (Rhaid bod yn 18 oed neu drosodd).

 

Rydym yn chwilio am griw o wirfoddolwyr i weithio yn y bore ac yn y prynhawn. Gallwch wirfoddoli am y diwrnod cyfan neu am hanner diwrnod. Nodwch eich argaeledd isod.
Rhowch fanylion unrhyw anabledd yn y blwch isod:
Teipiwch eich llofnod yn y blwch isod