Taflen Enwebu Cadeirydd Pwyllgor Cyllid 2019

Amlinelliad o ddyletswyddau Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

  • Cynorthwyo i sefydlu Apêl y Gronfa Leol i gyfrannu tuag at y gost o gynnal yr ŵyl.
  • Arwain ac ysbrydoli tîm lleol o wirfoddolwyr sydd yn ymwneud ag ymgyrch y gronfa leol, i feddwl am syniadau ac ymgyrchoedd cynhwysol a dyfeisgar i godi arian.
  • Cadeirio cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid a chyfranogi yn ôl yr angen gyda gwaith y pwyllgorau apêl lleol, yn ogystal â'r Pwyllgor Gwaith.
  • Hyrwyddo Eisteddfod 2019 trwy sgyrsiau a chyflwyniadau ac annog cynghorau tref a chymuned ynghyd â sefydliadau eraill i gefnogi’r ŵyl yn ariannol.
  • Cynorthwyo Prif Weithredwr yr Eisteddfod yn y gwaith o ddenu nawdd corfforaethol.

Os hoffech enwebu enw ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, rhowch y manylion perthnasol isod.  Rhaid gofyn caniatad cyn enwebu unrhyw berson.

Bydd yr wybodaeth yn gyfrinachol a byddwn yn cydnabod pob enwebiad.

Dyddiad cau: dydd Mercher 25 Hydref 2017.