Taflen Enwebu Ysgrifennydd Pwyllgor Gwaith 2019

Amlinelliad o ddyletswyddau Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith

  • Un o brif swyddogion y Pwyllgor Gwaith a'r Is-bwyllgor Gweithredol.
  • Cofnodi cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith a'r Is-bwyllgor Gweithredol, gan sicrhau'u bod yn gywir, graneus ac wedi'u cwblhau o fewn tridiau ar ôl y cyfarfodydd.
  • Cydlynu rhai agweddau sydd angen eu gweithredu gan y pwyllgorau, mewn cydweithrediad gda'r Trefnydd a Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith.
  • Cyfrannu'n llawn i waith y Pwyllgor Gwaith a'r Is-bwyllgor Gweithredol.
  • Y gallu i drafod materion cyfrinachol heb rannu'r wybodaeth gydag unrhyw un arall.

Os hoffech enwebu enw ar gyfer Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, rhowch y manylion perthnasol isod.  

Rhaid gofyn caniatad cyn enwebu unrhyw berson.

Bydd yr wybodaeth yn gyfrinachol, a byddwn yn cydnabod pob enwebiad.

Dyddiad cau: dydd Mercher 25 Hydref 2017.